Zjišování hmotnosti ?

Primary tabs

Obecná otázka:

Jak se zjišuje hmotnost předmětů v beztížném stavu?

Konkrétní otázky:

1) Jak se zjišuje hmotnost odpadu odváženého z ISS?
2) Jak se zjišuje přírůstek nebo úbytek hmotnosti kosmonautů při pobytu na ISS?
3) Jak se zjišuje hmotnost celé ISS?

Jsou dvě cesty:
A) pečlivá evidence hmotnosti každého vyneseného tělesa, kusu vybavení a zásob hned od startu, což se dá použít jako odpověď na otázky 1) a 3).
B) využití momentu setrvačnosti jako vlastnosti měřené hmoty a pružiny o známých vlastnostech. Použitím jednoduché fyziky pak lze stanovit hmotnost kosmonauta poměrně přesně.
Přístroj pro tato měření na ISS pěkně ukazuje toto video : http://youtu.be/8rt3udip7l4

C) F=ma

Ak poznas tah (zasobovacej lode), zmerias akceleraciu a vypocitas hmotnost.