Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

Primary tabs

thread venovaný agentúre JAXA som nenašiel... takže :)

a aby dnes neboli len zle správy o nasa :) tak niečo pozitívnejšie :)

http://www.nasaspaceflight.com/2012/02/jaxa-builds-past-future-explorati...

\"the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) is aiming to capitalize off past success to enable further human and robotic exploration of the solar system in the coming decades.\"

JAXA plánuje využi minulé úspechy na zlepšenie ¾udského a robotického prieskumu solárneho systému v nadchádzajúcich dekádach

\"Capitalizing off their success with the Kibo lab complex, the HTV transfer vehicle, Hayabusa, and three (3) residency stays on the International Space Station – with at least two more upcoming in 2012 and 2013/14, Japan is looking to make their space program more robust – an approach that began in 2009 with the Space Basic Plan.\"

využívajúc úspech s Kibo lab., HTV, Hayabusov, 3 členmi posádky na stanici (najmenej ešte ďalší 2 v r. 2012-14), japonsko ide zväčšova svoj vesmírny program - tento prístup začal v r. 2009 s Space Basic Plan

\"A Program Research and Development group also set out to enhance JAXA’s Space Science, Manned, and Space Solar Power System (SSPS) programs.\"

skupina pre výskumný a vývojový program sa pripravuje rozšíri vedecké, pilotované programy a program systému vesmírnych solárnych zdrojov

---
článok ďalej obsahuje popis plánovaných a potenciálnych misií ako Hayabusa 2, BepiColombo, Selene 2, Selene X, tiež program reentry lode (HTV-R), lode pre lety s posádkou a s tým súvisiaceho human-rated nosiča...

a druhý dnešný štart... úspešný štart japonského nosiča H-2A, ktorý vypustil 2 satelity (jeden pre japonsko, jeden pre kóreu)...

drago.. oni sa snažia \"skopči\"dragon :P

[quote]drago.. oni sa snažia \"skopči\"dragon :P [/quote]

Na první pohled Dragon sice připomíná, ale Dragon je menší. Tahle kabina má o polovinu větší hermetizovaný prostor (Dragon 10 m^3), má větší průměr a je vyšší. Z toho obrázku je vidět i jiné rozmístění manévrovacích motorků.

http://www.spacex.com/downloads/dragonlab-datasheet.pdf

Tyhle kabiny kuželové tvaru se budou navzájem podobat a tu podobnost bude zvýrazòovat poměr výšky a průměru podstavy.

Nemal som vna mysli vonkajšiu tvarovú podobnos, ale \"konštrukčnú filozofiu\"
nedelenie lode na kabínu a servisný modul, ale snahu zlúči ich do jedného celku
pôvodné japonské návrhy počítali s použitím HTV ako servisného modulu, a mali aj orbitálny modul
tento dizajn je radikálne odlišný od toho pôvodného, a inšpirácia dragonom je pod¾a mòa zjavná

Takze zadna prestupni komora. Kdyz se leze ven EVA, tak se musi odtlakovat celej prostor pro posadku.
V tomhle je Sojuz lepsi.
Ten tlakovanej servisni modul s talkovejma dvirkama opravdu schazi.

[quote]Takze zadna prestupni komora. Kdyz se leze ven EVA, tak se musi odtlakovat celej prostor pro posadku.
V tomhle je Sojuz lepsi.
Ten tlakovanej servisni modul s talkovejma dvirkama opravdu schazi.

[/quote]
Otázka znie, či a ako často sa z týchto dnes vyvíjaných nových lodí bude robi EVA. A či vôbec. Ak raz za dva-tri roky tak kvôli tomu komplikova celý vývoj /nárast hmotnosti/ a kopec iných s tým súviiacich vecí asi nemá význam. EVA sa bude robi z orbitálnych staníc resp. \"hotelov\".

Nezaměòujeme trochu pojmy – servisní modul a orbitální modul (podle terminologie u Sojuzu, Apolla)?
Servisní modul především obsahuje pohonnou jednotku pro manévry na dráze a dále zbrzdění pro sestup. Orbitální modul (někdy nazývaný living room) sloužil jen jako druhý prostor pro posádku a také přechodový modul. Sluneční panely pak mohou být umístěny na něm

[quote]Takze zadna prestupni komora. Kdyz se leze ven EVA, tak se musi odtlakovat celej prostor pro posadku.
V tomhle je Sojuz lepsi.
Ten tlakovanej servisni modul s talkovejma dvirkama opravdu schazi.

[/quote]

U Sajuzů se NESMÍ odtlakovat sestupový modul, proto musí mít tzv. orbitální modul, stejně jako Voschody MUSELY mít výstupní komoru. ostatní konstrukce zejména americké se nemusí obávat odtlakování prostoru pro posádku, takže vydávat sovětské/ruské konstrukce za dokonalejší je mylné.

U Sajuzů se NESMÍ odtlakovat sestupový modul, proto musí mít tzv. orbitální modul, stejně jako Voschody MUSELY mít výstupní komoru. ostatní konstrukce zejména americké se nemusí obávat odtlakování prostoru pro posádku, takže vydávat sovětské/ruské konstrukce za dokonalejší je mylné. [/quote]

Takže ak by sa zostupový modul Sojuzu pri EVA mohol odtlakova, tak by to bolo pod¾a teba OK a dalo by sa teda poveda, že v takom prípade to je moderné riešenie a Sojuz je moderná konštrukcia? Aj tak by sa to dalo vysvetli, nie?

[quote]Nemal som vna mysli vonkajšiu tvarovú podobnos, ale \"konštrukčnú filozofiu\"
nedelenie lode na kabínu a servisný modul, ale snahu zlúči ich do jedného celku
pôvodné japonské návrhy počítali s použitím HTV ako servisného modulu, a mali aj orbitálny modul
tento dizajn je radikálne odlišný od toho pôvodného, a inšpirácia dragonom je pod¾a mòa zjavná [/quote]

Tvarová podobnost je dána podobnou provozní filozofií.

Absence orbitálního modulu to je logický vývoj. Dnes již orbitální modul není potřebný z několika důvodů souvisejících se krátkou dobou samostatného letu:

- dnes již takováhle loď neletí na samostatnou misi - slouží pouze pro dopravu někam na LEO.

- původní rakety neměly moc přesné řízení a tedy ani příliš přesně určenou oběžnou dráhu. Například dodnes je azimut letu rakety Soyuz dán natočením celé rakety na otočném prstenci startovací rampy. Proto se počítalo s dostatkem času na oběžné dráze pro dostihnutí ISS. Proto trval let Soyuzem/Progresem k ISS dva dny. Nové digitální řízení umožní přesnější směřování na výchozí LEO dráhu a přílet k ISS se zkracuje na několik hodin.
:D

[quote]- původní rakety neměly moc přesné řízení a tedy ani příliš přesně určenou oběžnou dráhu. Například dodnes je azimut letu rakety Soyuz dán natočením celé rakety na otočném prstenci startovací rampy. Proto se počítalo s dostatkem času na oběžné dráze pro dostihnutí ISS. Proto trval let Soyuzem/Progresem k ISS dva dny. Nové digitální řízení umožní přesnější směřování na výchozí LEO dráhu a přílet k ISS se zkracuje na několik hodin. [/quote]

upresnenie...
ten zrýchlený profil robia presne tie isté nosiče, čo aj pôvodný dvojdòový - ide o nosič sojuz-u (progress), resp. sojuz-fg (sojuz)... oba nosiče majú analógové riadenie...

digitálne riadenie majú sojuzy verzie 2 (sojuz 2-1a, sojuz 2-1b, nový sojuz 2-1v a od nich odvodené sojuzy st-a a sojuz st-b lietajúce z kourou)...
tieto k iss zatia¾ nelietajú a prvé lety k iss sú v pláne v r. 2014 (možno koncom 2013)...

je pravda, že analógové sojuzy (u a fg) už lietajú len k iss, pokia¾ viem.... a všetky ostatné štarty - pre ruskú vládu, komerčné ap. už lietajú len dvojkové sojuzy (možno výnimkou je sojuz fg s horným stupòom fregat pre dôležité náklady - keďže ide o verziu, ktorá má za sebou nejakých 40 úspešných štartov v rade)
[Edited on 27.10.2012 Agamemnon]

http://www.spaceflightnow.com/news/n1211/05epsilon/#.UJirIEaqK8c

\"Japan is scheduled to launch its first Epsilon solid-fueled rocket next year, deploying a planetary telescope in orbit while demonstrating new low-cost rocket assembly and control techniques\"

novy japonsky lahky nosic na tuhe palivo odstartuje buduci rok

[quote][quote]- původní rakety neměly moc přesné řízení a tedy ani příliš přesně určenou oběžnou dráhu. Například dodnes je azimut letu rakety Soyuz dán natočením celé rakety na otočném prstenci startovací rampy. Proto se počítalo s dostatkem času na oběžné dráze pro dostihnutí ISS. Proto trval let Soyuzem/Progresem k ISS dva dny. Nové digitální řízení umožní přesnější směřování na výchozí LEO dráhu a přílet k ISS se zkracuje na několik hodin. [/quote]

upresnenie...
ten zrýchlený profil robia presne tie isté nosiče, čo aj pôvodný dvojdòový - ide o nosič sojuz-u (progress), resp. sojuz-fg (sojuz)... oba nosiče majú analógové riadenie...

digitálne riadenie majú sojuzy verzie 2 (sojuz 2-1a, sojuz 2-1b, nový sojuz 2-1v a od nich odvodené sojuzy st-a a sojuz st-b lietajúce z kourou)...
tieto k iss zatia¾ nelietajú a prvé lety k iss sú v pláne v r. 2014 (možno koncom 2013)...

je pravda, že analógové sojuzy (u a fg) už lietajú len k iss, pokia¾ viem.... a všetky ostatné štarty - pre ruskú vládu, komerčné ap. už lietajú len dvojkové sojuzy (možno výnimkou je sojuz fg s horným stupòom fregat pre dôležité náklady - keďže ide o verziu, ktorá má za sebou nejakých 40 úspešných štartov v rade)
[Edited on 27.10.2012 Agamemnon] [/quote]

k citaci : \" ...nosiče neměly moc přesné řízení \" - já tomu říkám systém \" automatická pračka \"čili ? kdyby někaý ďáďa\" otočil rampou chybně, letéla by raketa \" pánubohu do oken\" a nic by se s tím nedalo dělat, jen zírat.

[quote]k citaci : \" ...nosiče neměly moc přesné řízení \" - já tomu říkám systém \" automatická pračka \"čili ? kdyby někaý ďáďa\" otočil rampou chybně, letéla by raketa \" pánubohu do oken\" a nic by se s tím nedalo dělat, jen zírat. [/quote]

dávidko môj... čo tak prv sa niečo nauči a potom vypisova nezmysly (a možno dokonca s tým prestaneš):

\"čili ? kdyby někaý ďáďa\" otočil rampou chybně, letéla by raketa \" pánubohu do oken\" a nic by se s tím nedalo dělat, jen zírat.\"
toto sa rovná presne tomuto:
\"keby niekto zle vypočítal trajektóriu, tak by raketa letela pánubohu do okien a nič by sa s tým nedalo robi\"
prípadne:
\"keby niekto urobil chybu v kóde palubného počítača, tak by raketa letela pánubohu do okien a nič by sa s tým nedalo robi\" (pozdravuje let ariane 501 a ešte nejaké ďalšie také boli, myslím... alebo hoc aj MCO)
alebo...
\"keby niekto urobil chybu v motore, tak by raketa neletala nikam\"
alebo...
\"keby niekto urobil chybu v potrubí, tak by raketa neletala nikam\" (pozdravuje napr. posledná delta iv)
etc, etc

to znamená, že pod¾a tejto logiky sú automatickými práčkami všetky súčasné nosiče (a všetky budúce takisto)

takže môžeš zača študova... a vôbec to nemusí by fyzika - môžeš zača spôsobom fungovania zložitých zariadení a aké sú tam princípy... prípadne spôsobom fungovania ve¾kých projektov... alebo state-of-the-art zariadení... etc etc

a potom sa vrá

rozdiel, dávid, je taký... že ak sa niečo stane američanom/rusom/komuko¾vek s nosičom (napr. posledná delta), tak rozumní ¾udia tu nepobehujú a nepokrikujú, akí sú američania/rusi/ktoko¾vek neschopní, pretože vedia, že toto (raketová technika) je jedna z najzložitejších vecí, čo ¾udia momentálne robia...
to, že ty to nechápeš, je problém...

edit:
inak... zaujímalo by ma, čím sa musí nosič vyznačova, aby z neho bola \"automatická pračka\"
[Edited on 06.11.2012 Agamemnon]

\"všetky súčasné nosiče (a všetky budúce takisto) \"
Uplně všeci budoucí asi ne - tedy alespoò ten 1 bod - chyba v SW samozřejmě může být vždy - ale podle mne při startu z jiné planety i jako záchraný prostředek bude žádoucí jen nastavovat a to i ručně v kabině kam na jakou dráhu to má doletět(tam kde čeká orbitální modul a klidně může být z důvodu závady na něm i na nějaké neplánované) a zbytek - tedy trajektorii si už spočítá sama - odmítne to co nepůjde s přijatelnou rezerva plaiva provést.

Nikdy nemůžeme vedět co se vše přihodí a jestli vůbec bude fungovat spojení se Zemí a cokoliv i dalšího - samořejmě s pro úspěšný nouzový odlet bude správná funkce nosiče - ovšem i bez spojení - nutná.

Zbytek je samořejmě plně OK - ty další závady.

Zajímá mne nakolik je toto pravděpodobné - minimalní nutné řízení ze Země - vše si mohou dělat kosmonati co půjde sami z důvodu bezpečnosti.

[quote][quote]k citaci : \" ...nosiče neměly moc přesné řízení \" - já tomu říkám systém \" automatická pračka \"čili ? kdyby někaý ďáďa\" otočil rampou chybně, letéla by raketa \" pánubohu do oken\" a nic by se s tím nedalo dělat, jen zírat. [/quote]

dávidko môj... čo tak prv sa niečo nauči a potom vypisova nezmysly (a možno dokonca s tým prestaneš):

\"čili ? kdyby někaý ďáďa\" otočil rampou chybně, letéla by raketa \" pánubohu do oken\" a nic by se s tím nedalo dělat, jen zírat.\"
toto sa rovná presne tomuto:
\"keby niekto zle vypočítal trajektóriu, tak by raketa letela pánubohu do okien a nič by sa s tým nedalo robi\"
prípadne:
\"keby niekto urobil chybu v kóde palubného počítača, tak by raketa letela pánubohu do okien a nič by sa s tým nedalo robi\" (pozdravuje let ariane 501 a ešte nejaké ďalšie také boli, myslím... alebo hoc aj MCO)
alebo...
\"keby niekto urobil chybu v motore, tak by raketa neletala nikam\"
alebo...
\"keby niekto urobil chybu v potrubí, tak by raketa neletala nikam\" (pozdravuje napr. posledná delta iv)
etc, etc

to znamená, že pod¾a tejto logiky sú automatickými práčkami všetky súčasné nosiče (a všetky budúce takisto)

takže môžeš zača študova... a vôbec to nemusí by fyzika - môžeš zača spôsobom fungovania zložitých zariadení a aké sú tam princípy... prípadne spôsobom fungovania ve¾kých projektov... alebo state-of-the-art zariadení... etc etc

a potom sa vrá

rozdiel, dávid, je taký... že ak sa niečo stane američanom/rusom/komuko¾vek s nosičom (napr. posledná delta), tak rozumní ¾udia tu nepobehujú a nepokrikujú, akí sú američania/rusi/ktoko¾vek neschopní, pretože vedia, že toto (raketová technika) je jedna z najzložitejších vecí, čo ¾udia momentálne robia...
to, že ty to nechápeš, je problém...

edit:
inak... zaujímalo by ma, čím sa musí nosič vyznačova, aby z neho bola \"automatická pračka\"
[Edited on 06.11.2012 Agamemnon] [/quote]
To je jednoduché, měl by mít na palubě počítač, který by byl schopen reagovat na anomalie a situace řešit asi na úrovni letu Apolla 2.
Viděl jsem francouzký dokument o přpravě nosiče Sajuz ke startu a tam prezentovali upevnění záchranné rakety s nutnou přesností na setinu stupně a předváděli, jak toho rusové dosahují : jeden dotahoval obrovské šrouby obyčejným klíčem a druhý \" měřil\" přesnost na setinu stupně nějakým příložníkem !Poznamenávám, že v ležaté poloze, pak raketu vezli po kolejích dva km k rampě a zvedali do kolmé polohy, byl bych zvědav, zda jim ta \" setina stupně \" po celou dobu \" vydržela\".

Viděl jsem francouzký dokument o přpravě nosiče Sajuz ke startu a tam prezentovali upevnění záchranné rakety s nutnou přesností na setinu stupně a předváděli, jak toho rusové dosahují : jeden dotahoval obrovské šrouby obyčejným klíčem a druhý \" měřil\" přesnost na setinu stupně nějakým příložníkem !Poznamenávám, že v ležaté poloze, pak raketu vezli po kolejích dva km k rampě a zvedali do kolmé polohy, byl bych zvědav, zda jim ta \" setina stupně \" po celou dobu \" vydržela\". [/quote]
Asi vydržala ak záchranná raketa Sojuzu už v praxi úspešne fungovala.

[quote]To je jednoduché, měl by mít na palubě počítač, který by byl schopen reagovat na anomalie a [/quote]

gratulujem, takze vsetky nosice su automaticke pracky...

vsetky nosice dokazu zvladnut problemy do istej miery... ani jeden nedokaze zvladnut chybne nastavenie drahy pred startom (tj. napr. to pootocenie startovacieho panelu - co sa inak netyka sojuzov verzie 2)
na to, aby si dokazal korigovat drahu za letu, potrebuje aj vykonny pocitac cas v sekundach az desiatkach sekund (uz som to tu raz popisoval inak, v jednej z tem, podrobnejsie)... v praxi na upravu trajektorie a zachranu nosica za letu nepouzitelne... a pocitace v nosicoch nie su ziadne high-end pc, a uz vobec to nebudu superpocitace

v pripade anomalie (aj trajektorie) napr., americke a europske nosice dostavaju z riadiacej veze (je za to zodpovedny sef kozmodromu pre dany start) prikaz na samoznicenie... ruske nosice vypinaju motor...
snad jedine situacie, kedy sa na anomalie reaguje inak, su starty s ludmi (kde je asi jedina situacia, kde to bude riesit pocitac a to tym, ze odstreli LAS, a aj to asi len preto, ze pocitac je rychlejsi)

to, ako sa sojuz pripravuje na start, je vseobecne zname... zabery na tych ludi, co skrutkuju nosic, su vsade po internete - pri kazdom vyvoze nosica pred startom k iss... to, ze ta skrutka potrebuje mat nejaky moment v case skrutkovania, je uplne samozrejma vec... a bude to platit aj pre americke nosice (je to pomerne standardny postup pri skrutkovani)... to s tym ako suvisi?

vyzerá to, že japonci budú škrta asi...
http://www.aviationweek.com/Article.aspx?id=/article-xml/asd_04_26_2013_...

odnies by si mohli napr. program htv-r, nosič h-2b, ale aj htv ako také (po 2016)...

Zajímalo by mne, kdo tedy bude platit ISS po roce ~2018.
ESA už nechce platit za ATV, Japonsko za HTV a NASA chtěla odejít někdy okolo roku 2020. Možná se splní některá prohlášení o Ruské ISS, což pro ně bude IMHO Danajský dar.
Mimochodem, pokud bude chtít někdo odpovídat, použijte full-text citaci a třeba toto téma (nebo podobné) - \"Náhrada za ISS\" - [url]http://www.kosmo.cz/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&t... a nejsme zbytečně OT.

[quote]Zajímalo by mne, kdo tedy bude platit ISS po roce ~2018.
ESA už nechce platit za ATV, Japonsko za HTV a NASA chtěla odejít někdy okolo roku 2020. Možná se splní některá prohlášení o Ruské ISS, což pro ně bude IMHO Danajský dar.
Mimochodem, pokud bude chtít někdo odpovídat, použijte full-text citaci a třeba toto téma (nebo podobné) - \"Náhrada za ISS\" - [url]http://www.kosmo.cz/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&t... a nejsme zbytečně OT. [/quote]

To bude obrovská rána pro vědecký výzkum, když už nikdo nebude denně na oběžné třepat s igelitovejma pytlíkama se solí.

[quote][quote]Zajímalo by mne, kdo tedy bude platit ISS po roce ~2018. ESA už nechce platit za ATV, Japonsko za HTV a NASA chtěla odejít někdy okolo roku 2020. Možná se splní některá prohlášení o Ruské ISS, což pro ně bude IMHO Danajský dar.
To bude obrovská rána pro vědecký výzkum, když už nikdo nebude denně na oběžné třepat s igelitovejma pytlíkama se solí. [/quote]

Konec ISS skutečně žádná rána nebude, tedy za předpokladu, že by se ušetřené prachy na každoroční provoz, zásobovací lety atd. použily na nějaké novátorské vesmírné projekty. Jenže se spíš bojím toho, že se jenom \"ušetří\", tedy z kosmonautiky jako takové škrtnou, a bude to. Při tom, jak dneska vyspělé státy hospodaří a bojují s dluhy, se škrtá všude možně - jen ne tam, kde by to bylo přínosné (protože by to byla \"dyškryminácia\", kdyby se zrušila tzv. pozitivní diskriminace, která stojí spoustu peněz nejen přímo, ale hlavně následně, tím, že se podporuje podprůměr, a také v tom, že kvůli takto vyhozeným prostředkům pak není na skutečnou vědu, základní výzkum a vůbec všechno, co by mohlo Západ znovu postrčit dopředu).

http://www.spacenews.com/article/launch-report/35499japanese-government-...

japonska vlada navrhla pokracovat vo vyvoji nasledovnika pre h-2a

prvy pokus o start noveho japonskeho nosica epsilon skoncil scrubom
- start bol preruseny tesne pred samotnym startom - dovodom (podla twitteru) bol nie nominalna hodnota napatia na bateriach
odklad zatial den - prebieha analyza

http://www.nasaspaceflight.com/2013/08/japans-epsilon-launch-sprint-a/

[quote]prvy pokus o start noveho japonskeho nosica epsilon skoncil scrubom
- start bol preruseny tesne pred samotnym startom - dovodom (podla twitteru) bol nie nominalna hodnota napatia na bateriach
odklad zatial den - prebieha analyza

http://www.nasaspaceflight.com/2013/08/japans-epsilon-launch-sprint-a/ [/quote]
okej, takze nejake dalsie info:

http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=18553.msg1088731#msg108...

\"Apparently the abort was at T-19 seconds due to an \"attitude problem\" - probably automatically.\"

epsilon ma start net 14.9.

[quote]epsilon ma start net 14.9. [/quote]
cas startu upresneny na 04:45 - 05:30 UTC

epsilon úspešne odštartoval

[quote]epsilon úspešne odštartoval [/quote]

Start v 05:00 UT, oddělení družice SPRINT-A (2013-049A) v 06:01 UT.

Podrobněji: http://prehled-druzic.blogspot.cz/2013/09/2013-049.html

Píše o tom startu a též i o tom nosiči i Technet:

http://technet.idnes.cz/epsilon-a-dalekohled-sprint-a-djk-/tec_vesmir.as...

japonci tiež riešia náhradu H2A novým nosičom H3
http://www.spaceflightnow.com/news/n1403/04h3rocket/#.UxnIOD95PGE
[img]http://www.spaceflightnow.com/news/n1403/04h3rocket/h3_400325.jpg [/img]
a to čo plánujú, sa mi zdá triezvejšie ako európska ariane 6

mna fascinuje s akym prehladom vsetky agentury vo svojich planoch ignoruju rychly pokrok SpX s ich znovupouzitelnym prvym stupnom. Myslia si ze este budu mat co vynasat, ked Musk uspeje?

je tu istá možnos, že sa objem vynášaných nákladov scvrkne
a teda sa aj zmenší, dopyt po nosičoch
http://ekonomika.sme.sk/c/7124335/facebook-zvazuje-kupu-firmy-na-vyrobu-...
http://titanaerospace.com/platforms/solara-60/
čo by mohlo ma na Muskove prepočty, dos devastačné následky

[quote]mna fascinuje s akym prehladom vsetky agentury vo svojich planoch ignoruju rychly pokrok SpX s ich znovupouzitelnym prvym stupnom. Myslia si ze este budu mat co vynasat, ked Musk uspeje? [/quote]

budú ma... väčšina nákladov sú vládne štarty... cca len 25 štartov ročne sú komerčné náklady... zvyšných 55-70 sú vládne štarty (a tu musk môže dosta len americké; ruské, čínske a pod. určite nie)
[Edited on 07.3.2014 Agamemnon]

doplnenie:
v podstate... takéto niečo som myslel predch. príspevkom:
japonci nemajú žiadne komerčné štarty a ani ich ma nebudú... ich vôbec nemusí trápi, čo musk urobí alebo neurobí, keďže štarty, ktoré robí h-ii a bude robi h-iii, musk nemá šancu získa...
[Edited on 07.3.2014 Agamemnon]

http://danielmarin.naukas.com/2014/03/14/h-3-el-nuevo-cohete-japones/
japonci chcú pomocou vysokoautomatizovaného štartovacieho komplexu, pre novú H-3, zníži cenu za štart až k 50-65 miliónom dolárov
čo by im malo poskytnú aj možnos, uchádza sa o väčší podiel na trhu

japonci už majú niečo v tom smere trochu vyskúšané... epsilon im štartoval len s 8 notebookmi a pár (myslím 2-3 to boli) ¾udmi v "riadiacom" centre... [Edited on 15.3.2014 Agamemnon]

[quote]http://danielmarin.naukas.com/2014/03/14/h-3-el-nuevo-cohete-japones/
japonci chcú pomocou vysokoautomatizovaného štartovacieho komplexu, pre novú H-3, zníži cenu za štart až k 50-65 miliónom dolárov
čo by im malo poskytnú aj možnos, uchádza sa o väčší podiel na trhu [/quote]

Mimochodem, tenhle trend automatizace rakety a obslužných činností funguje už déle ... ;-)

Například:
- u raketoplánu STS (dnes už bohužel blahé paměti) byly od letu STS73 používány postupně modernizované motory SSME. Verze BlockIIA je vybavená rozsáhlou autodiagnostikou a sníženými nároky na pozemní údržbu. V tomto směru ještě dál měla jít modernizace Block III, která ovšem byla zrušena z finančních důvodů. ;-(
- jedna z inzerovaných hlavních výhod ruského Sojuzu 2 je digitální řídící systém s rozsáhlou autodiagnostikou. Důsledkem má být potřeba pouze 6 lidí pro start a kontrolu letu.

Japonská kosmická agentura JAXA vypustila v 03:05 UT (12:05 hod. místního času) ze základny Tanegashima (rampa Yoshinobu) nosnou raketu H-2A, F24, která vynesla na oběžnou dráhu družicí ALOS-2 pro dálkový průzkum společně s menšími satelity SPROUT, RISING-2, UNIFORM-1 a SOCRATES.

17.1. ve 22:06 SEČ (21:06 UTC) třetí start rakety Epsilon. Nákladem je družice ASNARO-2.

http://global.jaxa.jp/press/2018/01/20180116_epsilon3.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Epsilon_(rocket)

[img]http://global.jaxa.jp/projects/rockets/epsilon/images/topics_20180115.jpg [/img]

Epsilon-3 predvádza ukážkový štartovací manéver - náklon rakety už na úrovni vrcholku rampy:
[img]http://www.imagehosting.cz/images/epsilon3.gif [/img]

[img]http://www.imagehosting.cz/images/snmkaeie.png [/img]