Hibernácia - Anabióza - Umelý spánok

Primary tabs

hibernácia je \"ažkotonážna\" technologická rekvizita, vhodná do každej správnej \"space opery\", vyskytuje sa tam v najrozličnejších podobách, od úplného zmrazenia v \"kryosarkofágu\", až po uzavretie do \"stázového po¾a\" v ktorom nebeží čas, a preto sa v òom zastavia akéko¾vek chemické a fyzikálne procesy..
lenže pre lety v slnečnej sústave, napríklad pre cestu od zeme k marsu, v dåžke 6 mesiacov by postačovalo aj niečo \"prozaickejšie\"
anestézia.. nejaká obdoba \"zimného spánku\" ktorý absolvujú medvede každoročne
http://www.osel.cz/index.php?clanek=5558
\"Živoucí mrtvoly s vysokou teplotou
Obecně se soudilo, že zvířatům ukládajícím se k zimnímu spánku klesá teplota o 10 stupòů Celsia a že tento pokles sníží jejich metabolismus na polovinu. Chycení medvědi ale měli na věc jiný názor a ukázali, že baribalové jsou ve srovnání s konkurencí mnohem větší borci. Nezpomalují svůj metabolismus o 50 %, ale o celých 75 % (!). Pokles životních funkcí a spotřeba kyslíku na pouhou třetinu je u obratlovců něčím nevídaným, zvláště když se navíc ukázalo, že toho baribalové dosahují při malém poklesu tělesné teploty – stačí jim na to jen pět stupòů (z 38 na 33 stupòů C).\"

umelý spánok, sa používa v nemocniciach dnes bežne, pri ažkých pooperačných stavoch, keď by stres z bolesti pacientovi uškodil, tak ho napoja na dýchacie prístroje, umelú výživu, a udržujú mimo vedomia aj nieko¾ko týždòov, kým neprebehne liečba
čo keby sa výskum pre \"anesteziológiu\" nasmeroval inak, na to ako čo najdlhšie udrža zdravého jedinca v umelom spánku, bez nutnosti následnej rehabilitácie?

nebolo by lepšie keby sa výskum pre \"cesty na mars\", preorientoval s uzatvárania ¾udí do \"plechoviek na sardinky\", a zisovania ich odolnosti voči \"ponorkovej chorobe\", na to ako ich udrža počas cesty v umelom spánku, a rýchle zotavenie s neho?
veď loď ktorá by niesla \"posádku spáčov\", by mohla by menšia (žiadne obytné priestory), niesla by menšie zásoby na cestu (vlastne nulové), a tak by aj celá expedícia asi zožrala omnoho menšie náklady

[quote]
nebolo by lepšie keby sa výskum pre \"cesty na mars\", preorientoval s uzatvárania ¾udí do \"plechoviek na sardinky\", a zisovania ich odolnosti voči \"ponorkovej chorobe\", na to ako ich udrža počas cesty v umelom spánku, a rýchle zotavenie s neho?
veď loď ktorá by niesla \"posádku spáčov\", by mohla by menšia (žiadne obytné priestory), niesla by menšie zásoby na cestu (vlastne nulové), a tak by aj celá expedícia asi zožrala omnoho menšie náklady [/quote]

Viděl jsem to kdysi v nějakém naučném filmu, kde říkali, že klíčem k dlouhodobým pobytům ve vesmíru jsou přezimující medvědi, a to ne jen pro anabiózu.

Medvěd nepřezimuje při tělesných teplotách a metabolických útlumech bližších spíš umělému spánku než stavům, v jakých přezimují malí savci, tedy při dost silném metabolismu. Člověk má však v takovém stavu hned výrazné úbytky zejména kostní hmoty a doslova si vymočí kosti. U medvědů ale tohle vymočení kostí zastaví nějaké asi hormonální působky, které by dost možná fungovaly i u nás. Mohly by tedy bránit osteoporéze u kosmonautů a možná i pomoci se \"zimním spánkem\" kosmonautů na dlouhých cestách.

ESA si v rámci projektu ARIADNA nechává od vědců zpracovávat na odborné úrovni různá témata hraničící se Sci-Fi.
Tématu hibernace se týká práce: Mammalian Hibernation Mechanisms: Relevance to a Possible Human Hypometabolic Induced State (03-6501)
Biggiogera, M., Malatesta, M., and Zancanaro, C.
Mark Ayre
K stažení zde: http://www.esa.int/gsp/ACT/doc/ARI/ARI%20Study%20Report/ACT-RPT-BIO-ARI-...

Dokonca aj samotný umelý spánok, pokia¾ by boli nejak vyriešené problémy okolo úbytku kostnej a svalovej hmoty, zníženia svalového tonusu a sily, a tiež problémov okolo hygieny a vplyvu mikroorganizmov, by mohol predstavova takmer \"postačujúce\" riešenie.

Spáč zaberá výrazne menej životného priestoru - a nelezie ostatným na nervy počas desiatky až stovky dní trvajúceho preletu na miesto určenia. Aj spotreba kyslíku, vody a potravín/živín je významne menšia ako u \"aktívneho\" cestujúceho.

čo keby posádka \"spala\" \"na smeny\"?
dajme tomu, že by bola šesčlenná, dala by sa rozdeli na tri smeny
tak aby dvaja boli hore, a štyria spali
počas letu by sa mohli vystrieda, nieko¾ko krát
tý čo by bolo aktívny, by držali \"hliadku\", kontrolovali zdravotný stav spáčov, venovali sa cvičeniu
riešilo by to problém, s úbytkom svalovej hmoty, a kostnej drene
nekládlo by to také nároky, na automatizáciu umelého spánku, keď by sa o spiaceho starali len stroje
spáči by si žiadali minimum miesta, a mohli by by permanentne umiestnený v priestore najviac chránenom pred radiáciou
takto by mohla posádka prespa na striedačku, až dve tretiny cesty k cie¾u, aj dve tretiny z návratu
ak by let k marsu trval šes mesiacov, pre každého člena výpravy, by sa vďaka spánku skrátila tá doba, na približne 60 dní

bolo by to vlastne podobné, ako Kubrickova vízia
[img]http://www.orgonebox.org/allegoric/wp-content/gallery/creature_feature/2...(21).jpg [/img]
[img]http://www.orgonebox.org/allegoric/wp-content/gallery/creature_feature/2...(31).jpg [/img] [Upraveno 14.3.2013 alamo]

malo by sa to da realizova, ako experiment na ISS..
niekto kto by šiel na dlhodobý pobyt, by si mohol da \"šlofíka\", najprv dajme tomu, napríklad na dva dni, teda 48 hodín
ISS môže by v permanentnom spojení so zemou, a teda aj s nejakým laboratóriom, v ktorom by sedeli školený anesteziológovia, a dohliadali na priebeh, tak by to bolo bezpečné
pri jednotlivých experimentoch, by sa mohla doba umelého spánku, postupne predlžova
ak by sa to aj ukázalo nevhodné pre cestu na mars, aj na ISS by to mohlo by na niečo dobré, teda ak by niekto začal chyta pri dlhodobom pobyte \"Wolowitzow syndróm\" :P
http://www.youtube.com/watch?v=bza3geUSCWQ
pomohlo by mu to skráti, čakanie na pristátie
(samozrejme, boli by sme ukrátený, o vesmírne bluesové hudobné pokusy, astronautov zalezených, do zaparkovaných sojuzov, ATV a možno aj dragonov) [Upraveno 16.3.2013 alamo]

Doufám, že tu je alespoò 1 anesteziolog, který ti poví o \"blahodárnosti\" každého uspání :)

ja osobne som, tú \"blahodárnos\" našastie absolvoval iba raz (pri operácii oka), len na pár hodín
ale to som pochopite¾ne \"rozchodil\" celkom rýchlo, jediným problémom bolo že som nevidel, musel som ma oči, ďalšie tri dni zafačované
takže by sa to fakt zišlo, konzultova s niekým, kto anesteziológii naozaj rozumie
...
ale na tej ISS, by to fakt bodlo
pretože ak sa nejakým zázrakom naplno rozbehne turistika, vzrastie aj pravdepodobnos, že sa tam dostane niekto nevhodný, kto tam začne fakt ažko blbnú
a lepšie ako vyhodi ho do priestoru, aby sa nadýchal čerstvého vákua (to by turistike fakt neprospelo), ho asi bude chví¾u naháòa po stanici s injekčnou striekačkou [Upraveno 16.3.2013 alamo] [Upraveno 16.3.2013 alamo]

http://www.kosmonaut.cz/
Pátek 15. března 2013

Psí počasí v podobě mlhy a mrznoucího deště včera znemožnilo rozmístění záchranných jednotek u města Arkalyk v Kazachstánu: návrat lodi Sojuz TMA-06M byl proto o jeden den odložený (ostatně, nebylo to zase až tak velké překvapení – viz blog 14. března 2013). – Naposledy byl návrat lodi Sojuz (také z důvodu prachbídného počasí) odložený v dubnu 2009. Tehdy se v lodi vracel „kosmický turista“ Charles Simonyi (mimochodem, ze svého druhého „výletu“ na ISS) a po návratu na Zemi vzpomínal, jak byl z neplánovaného prodloužení nadšený. „Ještě jeden den ve vesmíru!“ Naopak jeho ruský a americký kolega byli nesmírně otráveni, nebo se po půlroce na kosmické stanici nesmírně těšili domů. Jak moc záleží na úhlu pohledu!

niečo mi vraví, že dobrovo¾níkov pre výskum umelého spánku, bude na ISS naozaj dos

keď tak nad tým hlbšie uvažujem, pri dlhodobejšom spánku, chcelo by to rieši aj určité \"nechutnosti\", ako moč a stolica..
špeciálna diéta pred umelím spánkom? cievkovanie?
a potom intravinóznu výživu, špeciálnu \"kapačku\" pre bezváhový stav..

vzásade, by to bola fakt nechutná procedúra..

ako silno chcete, doži sa marsovskej expedície?

Mám pocit, že už jsme se dostali z kosmo.cz k Dr.Choholouškovi :)
K čemu nějaké zkoušky ve vesmíru, na ISS a nevím, jaký nápad tu ještě zazní. Copak nejsou tisíce případů lidí v dlouhodobém spánku, copak neprošly milióny lidí narkozou a pod.

alamo - problém bude aj hygiena ako taká - aj \"dobre ošetreného\" nepohyblivého jedinca môžu ¾ahko napadnú rôzne kvasinky, huby a plesne - a to je potom hodne ve¾ký problém, nezriedka končiaci smrou.

milantos - samozrejme tým prešli miliony ¾udí, ale len ve¾mi málo v trvaní potrebnom na let k Marsu. Navyše všetci, ktorí tým prešli v dlhom čase a následne sa uzdravili, mali po väčšinu času dobrú starostlivos celého kolektívu ošetrovate¾ov a lekárov, alebo obetavých rodinných príslušníkov. S tým sa na kozmickej lodi príliš počíta nedá - \"bdiaca zmena\" má dos inej práce, takže to treba vymyslie ako \"bezobslužný systém\".

Dokonca na to bežia špeciálne experimenty aj na Zemi - v tom ruskom ústave lekársko-kozmických výskumov (nespomeniem si teraz na jeho názov) mali (a možno stále majú) pár mesiacov nieko¾ko ¾udí na špeciálnych vzduchových lôžkach podobných fluidným lôžkam pre rozsiahne spáleninové zranenia a v špeciálnych bazénoch - skúšali tak simulova bezváhový stav a jeho následky i špeciálne medikamenty a diety. Vo videodokumente k tomu nejaký odborník ústavu hovoril, že takáto simulácia je síce značne nedokonalá, ale jej náklady sú v porovnaní s kozmickým letom ve¾mi nízke a riziká tiež, navyše nie je problém takmer žiadne myslite¾né biologické vyšetrenie pokusnej osoby. Dobre im to simulovalo rednutie/oslabovanie kostí a svalovú distrofiu, vyplavovanie vápnika a fosforu? už menej - to je zrejme špecifický problém nízkej a nulovej gravitácie a nedá sa v podmienkach normálnej gravitácie dobre nasimulova, jedine podávaním špeciálnych medikamentov.
Výsledky sa údajne premietli do praxe na Mire i ISS, aj do praxe v pozemskej medicíne.

Aby sa to dalo realizova, bude potrebné vytvori systém ktorý umožní nielen \"spánok\" ako taký (vrátane dýchania, výživy, odvodu produktov metabolizmu atď), ale aj systém pre \"špeciálnu očistu\" spáča pred za¾ahnutím, a to najlepšie v bezváhovom stave, pretože spa sa bude aj cestou spä (na cestu \"tam\" by sa dal spáč pripravi už na Zemi).
[Upraveno 16.3.2013 Alchymista]

[quote]Mám pocit, že už jsme se dostali z kosmo.cz k Dr.Choholouškovi :)[/quote]Ešteže sa tu nepreberá partenogenéza a ochrana pred bombou G :D

Pre výskum dlhodobého spánku stačí zájs do Slovenského raja alebo Nizkych Tatier a pozhovára sa s niektorým z medveďov

radšej ako budi medveďa, skúsim oslovi nejakého doktora, snáď ma nevyhodí oknom, alebo rovno nebrnkne Chocholouškovi, či nemá vo¾né miesto
hm.. ale asi to vyjde rovnako, ako rozhovor s medveďom, po tom štrajku sú tý naši doktori, dos nabrúsený, a neviem ako na takéto uletené otázky zareagujú :P

Ted jsem psal do sousedni diskuse.

Je to zajimava otazka. Myslim a co sem drive cetl, ze rozdil mezi vami a medvedem je ten, ze kdyz usne medved tak snizi svoji teplotu a vse v jeho tele je spomalene - pro hybernaci posadky se ne dlouhe cesty drive teky uvazovalo o snizeni telesne teploty - bunky mu tedy pracuji a zeslabuji se mnohem pomaleji. Vy ste byl v umelem spanku pri normalni tepove frekvenci a teplote a vase telo de-facto se sice nenamahalo fyzicky ale jinak jelo naplno. Tedy pro vas ubehl realny cas. Pro medveda jen par dni...

Jde o to, ze pouzit \"normalni\" spanek je nemozne. Musite zaroven zmenit i podminky fungovani organismu - je potreba ho celkove spomalit. Jinak je temer jedno zda clovek spi nebo ne - tedy dlouhy spanek je spis horsi nez k necemu uzitecny. Dlouhy spanek za snizene teploty a tepu to by bylo neco jineho...

No hej - lenže človek znáša podchladenie dos špatne, nie je na to fyziologicky pripravený a vybavený (na rozdiel od medveďa).

Niekde som čítal, že pri poklese teploty tela na 28-30°C umiera až pä percent zdravých ¾udí (a ¾udí starších a/lebo so zdravotnými problémami až polovica). Podchladenie napríklad môže spôsobi fibriláciu alebo zástavu srdca a prestáva normálne pracova mozog.
Na druhej strane, podchladenie na cca 32-33°C na 24 hodín i viac sa používa pri rôznych komatických stavoch (bezvedomí) ako ochrana mozgu pacienta pred poškodením - normálne do pacienta nalejú infúziou 2-3 litre chladného +4°C fyziologického roztoku. Podchladenie pacienta sa používa i pri náročných operáciách.
Takže na jednej strane je to vysoké zdravotné riziko, na druhej strane niektoré aspekty podchladenia majú už dnes praktické využitie.

Zrejme je to otázka presnej kontroly podmienok a stavu človeka - pri utlmenom nervovom systéme, mimotelovom obehu a dôslednej kontrole by to mohlo fungova, otázkou zostáva, ako dlho to tak môže fungova. Predsa len kozmický let trvajúci cca rok je niečo iné, ako nieko¾ko desiatok hodín v nemocničnom prostredí s týmom odborníkov.

http://danielmarin.blogspot.sk/2013/07/conceptos-avanzados-de-la-nasa-pa...
medzi 12 projektov ktoré dostanú grant NASA, sa dostal aj umelý spánok založený na postupoch používaných v anesteziológii
http://www.nasa.gov/content/torpor-inducing-transfer-habitat-for-human-s...

umelá "kóma"..
http://tech.sme.sk/c/7272515/vedci-dokazali-vypnut-vedomie-u-cloveka.htm...
bez opiátov, alebo inej chémie
" Čiastočne to bola náhoda. Tím Mohamada Koubeissiho experimentoval so ženou, ktorá trpela ažkými prejavmi epilepsie. Pomocou elektrických impulzov stimuloval rôzne časti jej mozgu a snažil sa nájs takú oblas, v ktorej by epileptický záchvat vznikal a kde by sa mu dalo zabráni.

Vtedy sa to stalo: žena síce mala otvorené oči, no prestala reagova. Nebola schopná rozpráva, nebol schopná vníma, neskôr si nič nepamätala. Výskumníci jej vypli vedomie."

vypnut vedomie vieme celkom spolahlivo aj dnes, problem je ako vypnut metabolizmus. Ak maju astronauti hibernovat, musime dosiahnut aby ich tela absolutne neragovali na stav beztiaze, neatrofovali, nestracali vapnik... skratka ich musime uplne vypnut. A v idealnom pripade potom zase zapnut :D

No právě - potřebovali bychom zpomalit metabolismus (ne úplně vypnout) a pak ho spolehlivě zase zrychlit. A to po zpomalení na několik měsíců - rozhodně delší dobu, než ten výše zmíněný medvěd. Udržet "vypnutého" člověka v kapalném dusíku - to dělají v USA už léta. Akorát se pořád čeká na to zapnutí. Řekl bych, že se bude čekat tak dlouho, dokud nedojdou peníze. A ty dojdou (spekulace!) dřív, než se podaří "nastartování".

Přitom ten medvěd (křeček, netopýr) se nemusí potýkat s beztíží, což bude největší problém, ani s příjmem (a tedy ani výdejem) potravy. Na udržení sníženého metabolismu mu stačí tuková vrstva. Nebo nestačí - a pak je o méďu míò. Čili otestovat by to šlo jedině dlouhodobým pokusem v kosmu na nějakém objektu fyziologicky co nejpodobnějším člověku, nejspíš praseti.

Obávám se, že tohle ja takové scifi, že se dřív dočkáme letu na Mars zcela bdělých kosmonautů, než nějaké anabiózy.

no lenze bdeli astronauti zvladnu (mozno) tak niekolkomesacny let k marsu, a aj to je dobre psycho. Aj pri pouziti pokrocilejsich pohonov vychadzaju lety k vonkajsim planetam neznesitelne dlhe, a to uz ti astronauti asi nerozchodia. Nejaka forma prespania letu vyzera byt nevyhnutna :(

No, ono ta zkušenost s epileptičkou může být nepřenosná pro běžné astronauty. Osobně si myslím, že kdo nemá na to vydržet půl roku přelet na Mars, případně tříletou výpravu s rokem a půl na povrchu, nemá v misi na Mars co dělat. Navíc samotný přelet posádky může proběhnout rychleji - náklad už může čekat na orbitě nebo povrchu Marsu. Známe motory pro rychlejší přelet, nikdo neuvolní peníze, v tom je hlavní problém.

[quote]Udržet "vypnutého" člověka v kapalném dusíku - to dělají v USA už léta. Akorát se pořád čeká na to zapnutí. Řekl bych, že se bude čekat tak dlouho, dokud nedojdou peníze. A ty dojdou (spekulace!) dřív, než se podaří "nastartování".
[/quote]
a práve preto, by sa asi malo zača, s "vypínačom vedomia", a metabolizmus necha beža na "vo¾nobeh"
týždeò v "limbe", týždeò cviči, pekne na "smeny"
klasická anestézia potrebuje anesteziológa, ktorí permanentnee sleduje životné funkcie, toto vypadá ako niečo čo ide "zapnú vypnú" pomocou "gombíka"
má to "estetický nedostatok", implantát alebo drôt do mozgu
a treba to dobre zaheslova, inak.. "dystopia".. [Upraveno 07.7.2014 alamo]

http://techbox.dennikn.sk/ako-cestovat-na-planety-a-zostat-zivy-a-zdravy/
[img]http://techbox.dennikn.sk/wp-content/uploads/2015/08/hibernatus.ico.jpg[...
http://www.rozhlas.cz/leonardo/vesmir/_zprava/nasa-zkouma-metodu-hiberna...
Kosmonauti by mohli být vzhůru ve střídavém či rotačním režimu. Zatímco jeden z nich by se staral určitou dobu o chod systémů lodi a také o obnovu své fyzické kondice, ostatní by se nacházeli ve stavu hluboké stáze, citelného zpomalení metabolismu. Pak by byl službu konající kosmonaut vystřídán jiným a sám by se mohl opět pohroužit do stavu zpomaleného životního režimu. Přechodové fáze probouzení či usínání by přitom mohly trvat asi 2-3 dny. Kosmická loď by zároveò mohla mít citelně menší obytné prostory, než kdyby její posádka byla celá najednou vzhůru.
..
článok o českom primárovi záchranky, ktorý metódu TH používa v praxi
http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/primar-berounske-zachranky-roman...
Co si pod slovy terapeutická hypotermie mohu představit?

Pacienti po srdeční zástavě, u nichž se po resuscitaci podaří obnovit krevní oběh, se v bězvědomí připojí na dýchací přístroj a co nejrychleji se ochladí z té běžné tělesné teploty 36 až 37 stupòů na cílovou teplotu 33 stupòů. V rozpětí 32 až 34 stupòů se udržuje po dobu dvanácti a dnes až po dobu 24 hodin.

Jak je tato metoda prospěšná pro pacienty?

Díky ní se sníží riziko závažného poškození mozku a také se snižuje celková úmrtnost pacientů.

Co vás přivedlo na myšlenku, že by ochlazování mohlo snižovat riziko poškození mozku i úmrtnost pacientů?

Snížení tělesné teploty vede ke zpomalení životních pochodů – podobně jako u zvířat, která hibernují. Zpomaluje přitom nejen pochody pro tělo potřebné, jako je funkce srdce nebo zásobování kyslíkem, ale právě i poškozovací mechanismy.

DARPA pracuje na prostředku jak zpomalit metabolismus, aby zvýšili pravděpodobnost přežití raněných vojáků.
Dá se předpokládat, že by se to dalo využít pro něco jako hibernaci.

https://www.sciencealert.com/darpa-research-extending-golden-hour-first-...