Novináři

Primary tabs

Dodo:
MEK příspěvek #3215Tak jsem se včera dozvěděl že na Kletí objevili 150 nových planet (ne planetek) v naší sluneční soustavě. Tak nevím jestli by neměli dostat Nobelovu cenu. A nebo novinářům sebrat oprávnění. Protože když něčemu nerozumím tak o tom nekecám. (ČT1-19:15)

MEK příspěvek #3249jo, taky sem si všiml, ale jen sem se zasmál. Kdyby novinářské nesmysly byly všechny tak směšné a neškodné tak je to v pohodě :-)

MEK příspěvek #3250Vazeni, precitajte si toto do vlastnych radov, co mal uverejnit (ale pre intrigy kritizovanych kolegov neuverejnil) spravodaj Slovenskeho syndikatu novinarov Forum. Nie kazdy novinar je hlupak, ale zial nevedomci vedu...--------------------------------------------------------------Prečo miesto informovania ohlupovanie ?Koncom marca sa v Košiciach konala tlačová konferencia, ktorá núti kriticky sa zamyslie nad tým, ako slovenská žurnalistická obec plní svoju úlohu objektívneho informovania verejnosti v otázkach vedy a techniky. Pred novinárov predstúpil Artur Bolčo, známy skôr pod skromným pseudonymom "Bolstein". Tento gymnaziálne vzdelaný majite¾ jazykovej školy v Prahe, vyh¾adáva každú príležitos prezentova sa pred médiami svojimi "prevratnými vedeckými objavmi". Spolok Syzifos, združujúci popredných českých a slovenských vedcov (napr. aj také známe mená ako astrofyzik Jiří Grygar), už A. Bolčovi udelil v roku 1999 svoju satirickú výročnú cenu "Bludný balvan za rozvoj blátivého myšlení". Ocenenie putovalo ku autorovi za "vyvrátenie Einsteinovej teórie relativity". Nie je tu vhodné miesto na vecné rozobratie problému, fundovanú analýzu úplne triviálnej nezmyselnosti Bolčových tvrdení nájde každý, kto ovláda aspoò stredoškolskú matematiku, napr. na internetovej adrese http://amber.zine.cz/AZOld/occam/bolco.htm . S čím predstúpil pred médiá tentoraz ? S ničím menším, než údajným dôkazom, že gravitačné vlny sa vesmírom šíria najmenej o 10 percent pomalšie, ako svetlo. Opä tu nemôžeme vec podrobne rozobera, skonštatujme iba, že by šlo o úplne prevratnú vec, ktorá by otriasla základmi fyziky. Príažlivá sila je ale ve¾mi slabá, mnohomiliárd krát slabšia ako ostatné fyzikálne veličiny. Preto sa jej priame prejavy zatia¾ nepodarilo zmera na svete nikomu, ani tímom vyzbrojeným najnáročnejšími aparatúrami. Z ukážky zariadenia, prezentovanej "Bolstein Research Teamom" vyplynulo, že tento prelomový výsledok malo dosiahnu prosté kyvadlo zavesené na plafóne. Do očí bijúca praktická aj teoretická nezmyselnos koncepcie robí z aktérov horúcich kandidátov na ďalšieho Bludného balvana. Nás však zaujímajú hlavne žurnalistické aspekty záležitosti. Pokúsil som sa "výskumníkom" klás vecné otázky vychádzajúce zo stanovísk overeného vedeckého poznania, nie špekulácií. Samotný hlavný hrdina reagoval nieko¾kými neartikulovanými výlevmi, zisovaním "kto ho sem vpustil" a hysterickým odchodom z miestnosti. Jeho dvaja kolegovia, medzi nimi jeden univerzitný docent (!), vyrukovali so za vlasy pritiahnutými argumentmi napríklad o tom, že dôkazom správnosti ich teórií je aj neostros zrkadla Hubbleovho kozmického teleskopu (HST) , vzniknutá práve v dôsledku "obmedzenej platnosti" teórie relativity. Netreba by fyzikom, aby najneskôr vtedy došlo každému rozum používajúcemu prítomnému, že ide o hrubé zavádzanie. Ďalekoh¾ad HST je najväčším, no zďaleka nie prvým a jediným kozmickým teleskopom. Na žiadnom inom sa "napodiv" takáto porucha neprejavila...Atď. , atď. Ďalej je úplne neštandardným, aby sa vedecké objavy prezentovali nie v odborných periodikách, kde pred uverejnením prejdú recenzným konaním, ale hneď senzačným spôsobom na verejnej tlačovej konferencii. Ozajstný vedec takto nikdy nepostupuje, pretože by riskoval nenapravite¾nú stratu svojej povesti v dôsledku rizika, že dospel ku unáhleným či nesprávnym záverom. Naopak, dejiny vedy nám hovoria, že všetky ozaj prevratné myšlienky boli vypustené na verejnos až po neraz nieko¾koročnom overovaní. Tobôž tak prelomové, ako ich formulovali prítomní. Nulovou zárukou serióznosti je samé o sebe aj podávanie referencií, ktoré ostávajú ďalej neoverené. Prednesenie opisovanej idey na vraj renomovanom vedeckom kongrese v USA, bolo argumentačným tromfom A. Bolča. Tu si poslúžme príkladom exministra zdravotníctva Tibora Šagáta. Jeho obhajcovia ho bránili napríklad členstvom menovaného v "renomovanej" Akadémii vied New Yorku. Ako sa však môže každý presvedči na adrese http://www.nyas.org , krásny farebný diplom ročného členstva v tejto akadémii dôjde domov každému, kto zaò dá - 115 dolárov. Nako¾ko je hodnovernou zjavne podsúvaná myšlienka, že skostnatelá (nielen) slovenská vedecká "klika" , či priam "mafia", nedopraje sluchu novému mysleniu a to sa musí uchýli až za oceán, nech posúdi každý sám... Nemáme ešte z ekonomických dôvodov možnos takej novinárskej špecializácie, ako v serióznych západných médiách redakčná funkcia "science writer", príp. ak takým znalcom periodikum priamo nedisponuje, najme si na takéto dielo externého špecialistu - vedeckého žurnalistu. Pokúsil som sa tieto aspekty priamo na podujatí kolegom vysvetli a poprosil som ich, aby nerobili to, na čo bol pán Bolčo od novinárov doteraz nezdravo navyknutý, t.j. aby sa celá ich práca pri redigovaní neobmedzila na zreprodukovanie toho, čo im on naservíroval. Aj v Košiciach je dos možností da slovo ozajstným odborníkom a postavi výsledný žurnalistický produkt tak, aby si sám súdny čitate¾ či poslucháč, vedel utvori názor. Máme v meste prírodovedeckú fakultu , máme ústavy SAV, máme technickú vysokú školu - napokon skoro každý novinár má na stole Internet a po chví¾ke práce s vyh¾adávaním by na òom našiel ve¾a zdrojov informácií. Žia¾, akoby príslovečný hrach na stenu hádzal. Hlavné mienkotvorné médiá, napr. ČTK, Rádio Twist a ďalšie, referovali absolútne jednostranne, len z poh¾adu "skupiny košických vedcov, ktorí uskutočnili prevratný objav". Kto sa náhodou čuduje, prečo vedecká obec zväčša nerada a neochotne komunikuje s masmédiami, tu má jednu z odpovedí. Jednoducho, s väčšinou z nás majú zlé skúsenosti. Autorov za ich "výkon" nemôže ospravedlni, že jeden z "výskumníkov" je dokonca docentom na TU Košice. Ani akáko¾vek zbierka akademických titulov nechráni automaticky pred skåznutím do pseudovedy. Dôkazov je žia¾ ve¾a. Námatkou spomeòme v ČR doc. Ing. Baudyša, CSc, bývalého ministra českej vlády - dnes popredného vykladača osudu z hviezd. Alebo bratislavského RNDr. Emila Páleša, CSc, - priekopníka "angelológie", teda náuky o anjeloch... Pseudovedecky vyšinutých ¾udí je nanešastie viacero a sú hluční. Existuje proti nim jediný liek - podrobi ich výplody konfrontácii s vecnými argumentmi a vedie, kedy polemiku ukonči, lebo už stratila vecný podklad. Na to netreba, aby bol sám novinár vedcom - stačí, aby konal kvalitne svoju žurnalistickú prácu. Stačí, aby v záležitostiach, ktoré presahujú jeho odborné znalosti, nebol lenivý h¾ada aj ďalšie zdroje a konfrontoval s tými, ktorí majú k veci čo poveda. Ak sa takýto postup pri publikovaní vedeckoodborných informácií nahradí bezduchým prepísaním pásky diktafónu z tlačovej konferencie do počítača, výsledkom je síce "senzačka" - no zákonite namiesto informovania verejnosti - jej ohlupovanie...¼ubomír SEDLÁČIK

MEK příspěvek #3216Zaregistroval jsem to také. Otázkla je, jestli to neřekli schválně, aby se lidi trošku zamysleli, jak to s těma planet(k)ama vlastně je...Na Kleti patří s objevováním planetek mezi špičku a jsem rád, že si toho ČT všimla. Třeba příště zohlední i rozdíl mezi planetou a planetkou. Zdraví Jan Toman.

MEK příspěvek #3219Já bych spíše řeklže kdyby jim řekli že objevili asteroid tak řeknou asteroid. Nemusí se vše říkat česky.

MEK příspěvek #3235to je trošku technický problém - novináři žádné oprávnění nemají, takže jim není co sebrat :-).

MEK příspěvek #3271existuje novinářská akreditace. NE

MEK příspěvek #3304Reaguji na novináře s jeho článkem o panu Bolčákovi. Všichni zde láteříme nad tím, jak se vědě dává málo prostoru, jak se o ní málo mluví. Ale dokud budou vědci uzavřenou skupinou, která neumí lidem říct o co jde, pak to tak i zůstane. Pan Bolčák naopak vědě ukazuje, jak se má popularizovat. Jak má o sobě dát vědět. Nestačí udělat dobrý kus práce, ale hlavně se tato práce musí prodat. Musí se i "z prdu" udělat show! A vnutit lidem názor, že právě tohle je to úžasné a zajímavé. Tento přístup vědu nedegraduje, ale naopak zatraktivòuje. Dík za všechny panu Vítkovi, Grunovi apod. ačkoliv by z toho mohli dělat ještě větší show. Více napětí, více konfrontace, více sebeoslavy a české vědy oslavy. Takže vlastně díky za pana Bolčáka, neb ten ukazuje cestu :o) Véna

MEK příspěvek #3313Včerw bylo na Primě že Usáma chtěl zaútočit na zakotvené ponorky s ATOMOVÝM PONOREM v Pearl Harboru. Přeřeknutí nebo záměr. Dokáže mi někdo vysvětlit co je to ten atomový ponor.

MEK příspěvek #3318akreditace je příslušná vždy k nějaké akci (konference, koncert apod.). Novinář bez akreditace je stále ještě novinářem.

MEK příspěvek #5674 - reakce na příspěvek #3318Kde získám novinářskou průkazku? Nutně jí potřebuji... Popř. koupím.

MEK příspěvek #3323Sice to s tématem přímo nesouvisí, ale narazil jsem na docela pěkné stránky o vědě a kosmonautice.http://www.tiscali.cz/mult/mult_center__veda_.402050.html

MEK příspěvek #3423 - reakce na příspěvek #3323Pěkné, aktuální stránky. Klidně autorům odpustím že z Shannon Lucid(ové) udělali chlapa. (viz článek Čína představila kosmonauta...)

MEK příspěvek #3354K #3318: Rád bych se zeptal, zda novinářem je osoba, která je registrovaná ve Svazu novinářů (a platí příspěvky) a tak může vykonávat toto povolání (jako advokáti k výkonu samostatné činnosti potřebují být vedeni na seznamu Advokátní komory), nebo k výkonu novinářského povolání není podmínkou být ve Svazu novinářů a stačí být zaměstnancem nějakého časopisu či novin a vykazovat se jejich firemním průkazem, např. při akreditaci. (Nemám na mysli externisty, kteří občas někam něco napíší, ale novinářskou či publicistickou činností se profesionálně neživí a kteří tak nejsou ani ve Svazu novinářů ani zaměstnanci nějakých novin). Děkuji. S pozdravem Lubor Lejček.

MEK příspěvek #3373Podle svých informací se domnívám, že účast v jakékoliv tzv. novinářské organizaci a tedy vybavenost nějakým novinářským průkazem není v praxi vždy ekvivalentní či nějak úměrné intenzitě, kvantitě či kvalitě novinářské práce. Různé svazy a syndikáty novinářů přitom nejsou a ani nemohou být dohližiteli nad kvalitou práce, ale pouze výběrčími členských příspěvků :-), i když si zakládají na své elitnosti. Samozřejmě, pokud je někdo někde zaměstnán na trvalý úvazek, situace může být jiná. Ale také nemusí, dle kvality onoho kterého plátku. Ne každý profesionální novinář je však členem nějakého svazu či syndikátu. Těch bude spíš menšina.

MEK příspěvek #3374Ještě když jsem pracoval pro televizi, tak jsme měli tiskovku a byla plná akreditovaných novinářů. A spousta z nich byla v důchodovém věku a psala pro jisté "noviny" jménem "štastný důchodce" (již si to nepamatuji). Pravdou je, že byli velmi aktivní, co rautu a sbírání prezentačních materiálů, ale to bylo tak vše. Měli platné novinářské průkazy a ostatní novináři přesně věděli, že nic nenapíší, ale nedalo se s tím nic dělat. Apsoò víte, že akreditace a novinářský průkaz není vše ... Véna

MEK příspěvek #5675 - reakce na příspěvek #3374Mam web, na kterém spolupracuje plno mladých lidí. ( http://www.mladyweb.cz ) a občas bysme se potřebovali dostat na nějaké konference. Náš web má informativní ráz, snažíme se předkládat aktuální info ze světa PC a internetu, ale mnohdy se nedostanem na zajímavé akce, jako třeba tisková konference s Kewinem Mitnickem. Kde se můžeme zaregistrovat? Jak získat průkaz a akreditaci?

MEK příspěvek #3377Děkuji za názory z příspěvků č. 3373 a 3374. Pokud to dobře chápu, novinářem je člověk, který je zaměstnán u nějakých novin (a akredituje se prostřednictvím průkazu s názvem těchto novin). Jinak problematika novinářských svazů je mi cizí a tak k tomu nemohu nic říci. Co se týče kvality novinářské práce, jistě každý to dělá podle svých schopností a svědomí. Dovedu si představit, že novinář, mající na starosti nějakou pravidelnou rubriku jistě má co dělat, aby ji pravidelně naplòoval. Se srdečnými pozdravy Lubor Lejček.

MEK příspěvek #3421Dnes ( 13.3.03) hovořil ráno v ČT1 pan. Boris Valníček o kosmonautice. Bohužel jsem zachytil jen část rozhovoru, ale z toho, co jsem slyšel, mě mile překvapilo, že moderátor byl slušně připraven a kladl fundované otázky.

A to si stěžuji na české "novináře"... :)

https://twitter.com/BBCWorld/status/992738047560224768