Doc. Mrázek

Primary tabs

MEK příspěvek #1381Vzpomínám si, že v prvopočátcích pilotovaných kosmických letů se v čs. televizi vysílaly pořady, kde naši přední odborníci na tuto problematiku popularizovali kosmonautiku a seznamovali naši veřejnost se základními pojmy v této oblasti. Pravidelným účastníkem těchto televizních besed byl i doc. Mrázek ( doufám, že jsem si toto jméno zapamatoval dobře ). Pokoušel jsem se o tomto vědci nalézt nějaké bližší informace na internetu, ale nepodařilo se mně nic najít. Myslím si, že tento člověk se významnou měrou zasloužil o popularizaci kosmounautiky u nás, a to na velmi dobré úrovni. Neví někdo z vás, kde by se daly nalézt podrobnosti o doc. Mrázkovi ? Díky za pomoc. V. Mařan

MEK příspěvek #1384Domn9v8m se, že jde o Jiřího Mrázka RNDr, CSc. Setkal jsem se s ním poprvé na TV obrazovce. Yvláštní muž, silný, bey vlasů, nakřivo ústa. Ale mluvil velice informovaně,věcně a dobře. Bylo vidět že zná. Byl to odborník na ionosféru a radiová spojení, kosmonatiku znal také, komentoval i lety na Měsíc - Apollo. Velmi dobře přednášel a publikoval. Mám knihu "Naše budoucnost" ,Naše Vojsko, Praha 1980. On chytil jako první signály Sputniku 1 (pokud se nepletu).Hezky na něj vzpomíná Dr.Šolc "Fyzik vypravuje" Hvězdárna v ¡Upici,1999. Byl také radioamatér OK1GM s titulem Mistr sportu. Byl geniální matematik a fyzik. Na doktorskou obhajobu mu sháněli oponenta v Evropě, protože u nás neměl konkurenci. Byl to vynikající člověk a silně věřící muž. Byl členem sekulárního řádu sv. Františka z Assisi. Napsal také knihy o víře " Dvě cesty k Bohu" a Čtyři cesty k Bohu" Zemřel v roce 1978.;Vím toho víc, ale to někdy jindy. Je škoda, že zemřel brzo (rakovina).Také se znal dobře s Dr. Píchou od nás z HK- první začal měřit ozon. Zdrvím z Hradce Králové, Karel Bejček

MEK příspěvek #1385Ano, to je podle Vašeho popisu přesně on. Souhlasím s Vámi, že to byl vynikající odborník, navíc s darem hovořit k laické veřejnosti srozumitelným jazykem. Já osobně jsem měl možnost se s ním jednou náhodně setkat v Říčanech na tamním koupališti. Mohlo to být kolem roku 1970 ( ? ). Děkuji Vám za informaci Vladimír Mařan

MEK příspěvek #1386O Dr. Mrázkovi se píše i v úvodní kapitole knihy "Astronautické otazníky" od M. Smetany (MF 1963), kde se zmiòuje vypuštění první družice. V létě roku 1957 (Mezinárodní geofyzikální rok) se otvírala ionosférická observatoř Geofyzikálního ústavu ČSAV v Průhonicích a Dr. Mrázek byl jejím šéfem. Ve stanici v Panské Vsi pak zachytili signály první družice, které se pak s jeho komentáři vysílaly celý den 4. 10. 1957 (jak říkají pamětnící). (Dnes je observatoř v Průhonicích a stanice v Panské Vsi spravována ústavem fyziky atmosféry AV ČR). Se srdečnými pozdravy Lubor Lejček