Ztráta orientace ISS na několik hodin

Primary tabs

MEK příspěvek #1269NASA zveřejnil podrobnosti o průběhu výpadku stabilizace komplexu ISS, ke kterému došlo 4.2.2002.08:14 UT: Došlo k výpadku druhého ze tří koncových počítačů TVM [=terminal'naja vyčislitelnaja mašina] ruského segmentu zajišujících propojení hlavního počítače CVM [=central'naja vyčislitel'naja mašina] na řídicí počítače GNC MDM [=Guidance, Navigation and Control Computer Modulator/Demodulator] amerického segmentu. Vzhledem k tomu, že došlo k pokusu o restart obou počítačů TVM najednou, byl přenos dat potřebných pro řízení stability komplexu silovými setrvačníky CMG [=Control Moment Gyro] přerušen a komplex přešel do nestabilizovaného letu. 12:06 UT: CUP-M oznámilo, že řízení CMG z počítače CVM v modulu Zvezda nefunguje, avšak sledování orientace komplexu počítači TVM je v pořádku. 12:58 UT: Odchylka ISS od požadované orientace se začala rychle zvětšovat. 13:18 UT: Počítače amerického segmentu vyhlásily poplach způsobený nemožností dalšího řízení polohy pomocí setrvačníků CMG. Následné pokusy o převzetí řízení polohy komplexu stabilizačními motory na ruském segmentu selhaly pro potíže v přenosu dat mezi počítači TVM a CVM. V důsledku obavy s poklesu příkonu elektrické energie bylo zahájeno automatické vypojování méně důležitých systémů amerického segmentu. Další snížení odběru elektrické energie provedla osádka. Osádce se následně zdařilo nasměrovat panely fotovoltaických baterií ručně a postupně obnovit plnou dodávku elektrické energie. 15:10 UT: Pracovníkům CUP-M se zdařilo úspěšně restartovat počítače TVM a rekonfigurovat počítačovou sí. 18:43 UT: Řízení orientace komplexu převzaly stabilizační motory ruského segmentu. 19:20 UT: Řízení orientace bylo předáno silovým setrvačníkům CMG amerického segmentu stanice a situace přešla do normálu. Dočasné snížení dodávky proudu způsobilo ztrátu některých dat z vědeckých experimentů. (Paralelně zveřejněno na Space Web)