Co říkáte reakcím NASA na Tita

Primary tabs

Václav Maixner:
MEK příspěvek #518Dnes jsem si četl článeček na webu http://www.spaceflightnow.com/news/n0103/20tito/ okolo cesty prvního turisty do vesmíru a je zajímavé, jak se NASA zlobí a využívá svého vlivu, aby neletěl. A Rusové také, že by začal boj o vesmírné turisty??? Takže co Vy na to??Véna

MEK příspěvek #523: Dnes jsem si četl článeček na webu http://www.spaceflightnow.com/news/n0103/20tito/ okolo cesty prvního turisty do vesmíru a je zajímavé, jak se NASA zlobí a využívá svého vlivu, aby neletěl. A Rusové také, že by začal boj o vesmírné turisty??? : Takže co Vy na to??: VénaNASA tvrdí, že nechce bojkotovat turistické lety na ISS, že chápe snahu RKA získávat finanční prostředky i tímto způsobem, ale že právě na dobu uvažovaného letu D.Tita (který byl do osádky vložen dodatečně)jsou naplánovány testy nového manipulátoru stanice, což je spojeno s jistými bezpečnostními opatřeními. Manipulátor má být na ISS dopraven těsně před letem Sojuzu TM-32. Pokud vím, NASA navrhuje přesunout Tita do osádky Sojuzu TM-33, ovšem zde je již místo obsazeno kosmonautkou Francie C.Deshaysovou. RKA snad prý uvažuje o posunutí startu Sojuzu TM-32 o měsíc (po zkouškách SSRMS).Pokud se kosmické agentury nedohodnou, měl by 60-letý Tito údajně být vyšachován z posádky klasicky - nemá projít lékařskými testy. Jednak si RKA a NASA zachovají svoji tvář, jednak je údajně smlouva s Titem sepsána tak, že pokud nepoletí z jiných důvodů, měl by od RKA obdržet finanční kompenzaci.Jinak si myslím, že letět na ISS musí být pro bohatší zájemce mnohem přitažlivější než balistický skok dle Ceny X. Jirka

MEK příspěvek #528: Dnes jsem si četl článeček na webu http://www.spaceflightnow.com/news/n0103/20tito/ okolo cesty prvního turisty do vesmíru a je zajímavé, jak se NASA zlobí a využívá svého vlivu, aby neletěl. A Rusové také, že by začal boj o vesmírné turisty??? : Takže co Vy na to??: Véna********************************************************************Já si myslím,že zatím na kosmickou turistiku nenadešelů ten správný okamžik. Je pravda,že prakticky si jej mohou dovolit lidé typu Denise Tito,ale to je asi tak vše. Turistika by se měla odbývat na turistické objekty a né na paluby kde se vědec a seriozně pracuje. Tito by tam jen překážel-vzpomenuli si na Japonce Akijamu pak to tak asi bude. Prostě nedozrál čas.Na straně druhé je pravda,že již vše zaplatil a tak snad i to by se mohlo nějak tolerovat. Rusové prakticky mají tutově zaplacenou misi na ISS a vyjdou z toho se ziskem. U rusů bych řekl ,že začínají prvotní náznaky a snaha o komerční kosmonautiku a snad i to je celkem dobře....Otázka letu Tita je tedy dost rozpoluplné a jak bych to napsal po svém ,a kdyby bylo po mém nahoru bych jej nepustil. Titovi by musela stačit turistická show v hodnotě cca 15000DM.Danielspacedaniel@post.cz

MEK příspěvek #530V souvislosti s budoucí kosmickou turistikou na ISS mě zaujalčlánek o právních aspektech letů kosmonautů na ISS všeobecně(osobně nemám právní vzdělání a tak mě spíše zajímají technické otázky, proto si právní pohled na tyto akce ani neuvědomuji)od právníka ESA A. Faranda, který vyšel v ESA Bulletinu č 105.Píše se tam, že takový kodex pravidel, kterými by se měli kosmonautirůzných národností řídit při svém pobytu na ISS byl dohadovánNASA a dalšími partnery již delší dobu a vstoupil v platnostjiž při letu Expedice 1. Kodex dává velké pravomoci veliteli expedicea kdokoliv navštíví stanici a na delší či kratší dobu, musí se podříditautoritě velitele (asi jako kapitán na lodi). Kosmonauti ESA před letemna raketoplánech např. podepisují prohlášení, že se podrobí autoritě velitele,že nezveřejní data, která nejsou určená veřejnosti nebo jinak chráněnáa nevyužijí informací, získaných během mise, ke svému obohacení.(Mezi chráněná data patří například výsledky experimentů, navržených nějakým výzkumným týmem).Delikátní otázkou diskuze mezi NASA a Ruskou kosmickou agenturoubyly pravomoce velitele mise, týkající se užitečných zatížení, kterési na ISS dopravují jednotlivé členské státy (jde o to, aby velitel nevyužil svýchpravomocí ke zničení užitečného zatížení, které třeba konkurujeprogramu jeho kosmické agentury). Případné vzniklé (právní) problémyv činnosti posádky bude řešit Multilaterální panel pro operační činnost posádek, na jehož ustanovení se členské státy dohodly. Další komplikovanou otázkou,která se řešila v rámci ustanovení pravidel součinnosti multinárodních posádekje tzv. "harassment", což bych překládal jako "šikana". Na to měli partneři různé náhledy vzhledem k různým legálním koncepcím této otázky v různých zemích,nakonec se do pravidel dala věta: je potřeba "udržet harmonický vztahmezi členy posádky a zajistit vhodnou úroveò vzájemné důvěry a respektu".Což mi přijde jako diplomatický kompromis. To jen tedy velmi stručné o kodexu. V souvislosti s návštěvou Tita na ISS mi není jasné, jaký legální status bude mít. Zřejmě ho Rusové zařadí jako člena posádky, pak by měl podepsat prohlášení, žese bude řídit všemi pravidly (ostatně Rusové s nimi souhlasili) a pakby z právního hlediska jeho návštěva na ISS snad nemusel být problém (ale tento můj názor nelze brát jako správný, nebo jak jsem poznamenal, právní myšlení je mi cizí).Všechny na síti zdraví Lubor Lejček.

MEK příspěvek #532 - reakce na příspěvek #530Se stavbou a využíváním ISS jistě souvisí právní aspekty, které nemají v historii obdoby. V souvislosti s příspěvkem p.Lejčka mě napadá spousta otázek. Jaká je vlastně míra suverenity jednotlivých zemí nad moduly v ejich vlastnictví? Může NASA oprávněně něco namítat proti kosmonautovi, který by se pohyboval pouze v ruském sektoru? (navíc nyní je velitelem ISS J.Usačov). RKA tvrdí, že rozhodnutí o letu Tita je výlučně v jeho kompetenci. A co kdyby Rusové někdy chtěli uskutečnit třeba společný rusko-íránský let na ruský sektor ISS? Mohou jednotlivé země ve svých modulech provádět experimenty dle svého uvážení? Neboli: jsou rozhodnutí Multilaterární komise závazná, nebo je lze vetovat, nebo mají jen charakter doporučení?Z obou zemí zní nyní názory, že vytvoření společné stanice bylo chybou. Ruský vicepremiér I.Klebanov dokonce před pár dny naznačil, že zhruba za 15 let, až bude činnost ISS končit, by Rusko mohlo začít stavět novou vlastní modulovou stanici Mir-2 (řekl i náklady: 4 mld. USD).S přáním hezkého dne Jiří Hošek

MEK příspěvek #533 - reakce na příspěvek #532Dotazy pana ing. Hoška jsou zajímavé, ale sám na ně nedovedu odpovědět.Jen bych odhadoval, že RKA přirozeně prosadí svůj názor (prestižní i politické důvody),těžko ale omezit pohyb Tita jen na ruské moduly. Stanici snad nelze dělit a podle dohody má , myslím , RKA třetinový podíl z celé stanice. Rozsah pravomocí Multilaterální komise jistě nebude řešit otázky,spojené s politickými aspekty, v komisi jsou zástupci účastnických zemí a přirozeně mohou práci komise zablokovat. Další problém je i ten, žei když NASA a RKA podepíší nějakou dohodu, může nastat případ, který budouobě strany interpretovat i podle podepsané dohody různě. Pak se ale musí vzájemnědohodnout mezi sebou.Zajímavá otázka je, zda se měla dělat společná stanice nebo nikoliv. Podtext tohoto rozhodnutí byl zase jistě politický. Mám ale pocit Rusové Američanům moc nevěří a myslím si, že jsou přesvědčeni, že jsou v kosmonauticelepší (spolehlivost nosných raket, dlouhodobé provozování kosmických stanic)a že s nimi Američané spolupracují, protože sami nejsou kosmickoustanici schopni vyrobit, atd. Abych se ještě vrátil ke stanici, mě osobně by se více líbila stanice s jinými úkoly typu zkoušek nových pohonů, montáže kosmických sond pro průzkum vzdálených planet sl. soustavy (i k letům dále),zastávka k měsíční základně. Ale to už jsou jen mé fantazie.Klidný den všem přeje Lubor Lejček

MEK příspěvek #536 - reakce na příspěvek #533Měl jsem dojem, že třetinový podíl RKA se týkal nákladů při využívání ISS, a že se od toho odvíjel i podíl ruských kosmonautů na stanici. Podílové vlastnictví ISS mi nějak uniklo.Omezení pohybu Tita na moduly Zvezda a Zarja je jednou z možností, o kterých se uvažuje. Tito totiž nebyl připuštěn na trenažéry Unity a Destiny, a NASA tvrdí, že jeho pobyt na těchto modulech by byl rizikový.Jiří Hošek

MEK příspěvek #538 - reakce na příspěvek #532Zajímalo by mě,jestli by stanice Mir-2 byla postavena podle původních plánů,nebo jestli je společný jen název(je mi ale jasné že to bylo pouze prohlášení do větru).

MEK příspěvek #539 - reakce na příspěvek #538: Zajímalo by mě,jestli by stanice Mir-2 byla postavena podle původních plánů,nebo jestli je společný jen název(je mi ale jasné že to bylo pouze prohlášení do větru).Pro mně bylo prohlášení ruského vicepremiéra naopak prvotním signálem, jakým směrem by se ve vzdálenější budoucnosti (po ukončení činnosti ISS) mohla ubírat ruská kosmonautika. Vášně a protesty levicové části poslanců ruského parlamentu proti zničení stanice Mir mě utvrzují v tom, že ruský pilotovaný program tak snadno nezanikne.V nejbližší době se na projektu pracovat nebude. Základní blok by pravděpodobně mohl vycházet z již osvědčených modulů Mir a Zvezda (část prohlášení, že nová stanice bude "větší a lepší než Mir", byla zřejmě jen rétorikou).Osamostatnění ruského programu by však mohlo mít za důsledek ukončení využívání kosmodromu Bajkonur (nemusela by být prodloužena nájemní smlouva, která je uzavřena cca do roku 2015, a na jejímž základě Rusko platí ročně přes 100 mil. USD). Stanice by mohla být vypuštěna z kosmodromu Pleseck novou raketou Angara (se starty Protonu se odsud nepočítá). Startovací komplex pro rakety Sojuz zde již je, musel by však být zmodernizován pro pilotované starty. Sklon dráhy stanice by pak byl 62-65 st. místo současných 51,6 st. Takový sklon ale dost omezuje možnosti návštěv amerických raketoplánů, které by po startu musely letět souběžně s východním pobřežím USA a přelétaly by nad velkoměsty (New York apod.). Tímto směrem navíc není vybudováno záložní letiště pro nouzové přistání raketoplánu v případě poruchy při startu. Pokud vím, s tak vysokým sklonem dráhy letěl v minulosti jen jeden raketoplán, a to s tajnou vojenskou družicí, která měla za cíl monitorovat mj. severní území Ruska.Jiří Hošek