SETKÁNÍ KOSMOS-NEWS

Primary tabs

Milan Halousek - KOSMOS-NEWS:
MEK příspěvek #513Vážení zájemci o kosmonautiku,dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na první „SETKÁNÍ KOSMOS-NEWS“které se uskuteční v Pardubicích o víkendu 29.6 – 1.7.2001.Rád bych uspořádal setkání lidí kteří se zajímají, tak jako já, především o pilotovanou kosmonautiku. Nechci dělat konkurenci podzimním seminářům ve Valašském Meziříčí – rád bych, aby toto setkání mělo trochu volnější rámec než přednáškový program ve Valmezu. Chtěl bych, aby si účastníci tohoto setkání vyměnili názory a zkušenosti především formou řízených diskusí a besed. Témata budou určena později, ale myslím si, že ta základní se rýsují celkem jasně již nyní: Výstavba a provoz ISS a s tím spojené nedávno ohlášené úsporné programy NASA, MIR a jeho zánik, 400 osob v kosmu, Čínský kosmický program, atd. Samozřejmě bych rád zařadil i diskusi na další „ožehavá“ témata – Informovanost o kosmických programech ve sdělovacích prostředcích a časopisech, Česká NASA apod. Součástí setkání by mělo být i několik drobných výstav a prezentací – autogramy astronautů, QSL lístky z kosmu, známky, modely, fotografie – opět podle zájmu účastníků. Hlavní program by proběhl v sobotu 30.června, páteční podvečer a večer by byl ponechán na volnější program, včetně případného promítnutí kazet o kosmonautice atd. V neděli dopoledne by byl program podle dohody – je možné zprostředkovat návštěvu pardubické hvězdárny či jiných památek, nebo pokračovat v besedách. Myslím si, že Pardubice mají výhodnou polohu a že to není pro nikoho tak daleko jako je do Valašského Meziříčí. Je sem velmi dobré spojení železniční i silniční (případně i letecké!). Vlastní setkání by se uskutečnilo ve školícím středisku „HOTEL TECHNIK“ kde je pro takovéto akce kompletní zabezpečení – včetně ubytování a možnosti stravování.Jediným problémem, který se nyní objevil, je skutečnost, že v hotelu končí školící sezóna pátkem 29.6. – majitel (také sběratel autogramů astronautů) však rád podrží personál kvůli nám přes víkend – ale rád by měl alespoò nějakou jistotu, že bude mít ubytováno alespoò dvacet lidí. Proto se Vás nyní předběžně ptám, zda-li bude mezi zájemci o kosmonautiku zájem se tohoto setkání zúčastnit a v jakém rozsahu (sobota, pátek-neděle, sobota-neděle), vč. informace o zájmu o ubytování (195,-Kč za noc), případně i stravování.Pokud zjistím alespoò trochu slušný zájem o tuto akci, dořešíme společně podrobnosti i program – potom Vás však už požádám o zaslání finanční zálohy (kterou si budu muset pojistit to, že opravdu přijedete a já potom nebudu všechno platit ze svého!).To by bylo vše pro první informaci – prosím nyní o předběžné potvrzení zájmu – buď e-mailem (milan.halousek@quick.cz) nebo prostřednictvím této diskuse.Zdravím Vás.Milan Halousek

MEK příspěvek #514Ja bych rozhodne, ale opravdu rozhodne nebyl proti!:-)