CNASA? PROČ?

Primary tabs

MEK příspěvek #409Vážení, myšlenka organizace, popularizující v Česku dobývání a výzkum kosmu, je krásná. Ale myslím si, že není a nebude v silách několika mála jedinců jí realizovat alespoò na takové úrovni, která by opodstatnila energii a čas do tohoto projektu vložené. Bez podpory silného zázemí (a tím myslím především zázemí finančního) asi bude velmi těžké dostat do vědomí lidí informace o tom, že existuje nějaký kosmos, raketoplán či Stanice Alfa. Snad pouze bulvární Blesk dokáže na svých stránkách do detailu rozpitvat, jak a kam chodí astronauté na záchod, či jak se praktikuje sex v kosmu. To však, podle mého názoru, je málo. Těžko se tomu ale na druhou stranu divit. Mě, vám a několika dalším snad něco řeknou výrazy jako "apogeum", "model Unity" či "van Allenovy pásy". To však nemůžeme chtít od lidí kteří nic z této problematiky neznají. Těm stačí, když si přečtou v novinách, že odstartoval raketoplán nebo že se Rusům bortí stanice Mir. Kosmonautika - v tom nejširším smyslu slova - je věc odborná a jako na takovou na ní musíme nahlížet. Myslím si, že o kosmonautice se i nadále bude mezi sebou bavit pouze několik desítek jedinců. Touto složitou slovní konstrukcí jsem se snažil dostat k podstatě debat o vzniku České NASA. Přečetl jsem si tady věty o vzniku Organizace, o zakládání občanského sdružení, o pravidelných setkáních - z nichž to první bylo navrženo (jistě v dobré víře) již na tento víkend. Myslím si, že to je, bohužel, všechno trochu mimo realitu. Pánové, zůstaòme na Zemi - i když se bavíme o Kosmu! Tohle všechno zabere strašně moc času, peněz a energie. A myslím si, jak jsem již napsal výše, že by to v současné době nebyly tak úplně účelně vynaložené prostředky. Proč zakládat něco, co funguje, i když neoficiálně, například na těchto stránkách. Nebo (a tím si nechci dělat žádnou reklamu) ve skupině lidí okolo mého KOSMOS-NEWS. Lidé kteří mají zájem o tento obor si ostatní kolegy najdou i bez oficiální "hlavičky". Asi někdo z Vás teď namítne, že pod oficiální a zaregistrovanou organizací (pravděpodobně typu občanského sdružení) se bude lépe jednat s oficiálními organizacemi a sponzory. To by jistě byla pravda, ale bude se někdo z Akademie věd či vlivného celostátního periodika vůbec bavit s hrstkou nadšenců kteří mohou nabídnout pouze svou zaujatost, vědomosti a podporu několika desítek lidí. A sponzoři? Mám obavu, že ani ti se příliš nepohrnou. Bavme se spíše o tom, co by se dalo udělat pro zviditelnění astronautiky v současných podmínkách. První, co asi každého napadne, jsou hromadné sdělovací prostředky. Televize, rozhlas, noviny - to jsou strašně silné zbraně. A asi tam by to chtělo obrátit pozornost. Když jsem zhruba před měsícem řekl v rozhovoru pro Český rozhlas o kosmonautice několik vět (přesněji o sbírání autogramů astronautů) odezvou bylo zhruba dvacet dopisů a telefonátů - a to bylo jen pár vět, několik minut. Je potřeba se "procpat" do etéru a do novin - tak se získají další zájemci, někteří za čas odpadnou, někteří zůstanou a základna se bude rozšiřovat. Ale to je, a bude, dlouhodobý proces.Je zde i jeden časopis který by se touto tématikou mohl (nebo snad měl?) zabývat. Jmenuje se "Letectví a K…" - to "K" kdysi znamenalo "Kosmonautika" - co však znamená nyní - nevím! Neznám kolik z Vás, ale já se přiznávám, že si každých 14 dní prolistuji L+K v trafice, potom si zamnu ruce a se slovy "Zase jsem ušetřil padesátku" ho vrátím na pult. Naše trafikantka mě asi nemá v té chvíli moc ráda a pan mgr. Kroulík, šéfredaktor L+K, jistě také ne. Právě L+K by však mělo přinášet nejvíce informací o kosmonautice - ale výsledek je víc než tristní. Těch pár stránek vyhrazených kosmonautice zabírají s pravidelností blížící se 100% pouze články o vypuštěných a zaniklých tělesech, o nových druzích pohonů. Jediné co je možné hodnotit kladně jsou články o expedicích amerických raketoplánů z pera pana Antonína Vítka. Ale - nic ze zákulisí NASA, z přípravy astronautů, nic z historie kosmonautiky, nic z čínské kosmonautiky, japonské, evropské. A abych nebyl napadán - občas se to nic změní v malinkatý článek, většinou v Kalendáriu - ale ten je většinou zpožděn o půl roku. Tady by chtělo zapracovat! Vždy právě tento časopis má mezi svými čtenáři nejvíce potenciálních zájemců o kosmonautiku. O popularizaci kosmonautiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se nejvíce v minulém roce zasloužila Česká armády - přesněji její Generální štáb. Myslím tím samozřejmě podzimní návštěvu amerického astronauta Jima Lovella. A pokud bude program pokračovat tak, jak mají pánové generálové naplánováno (na jaře Eugene Cernan a postupně ještě dalších zhruba deset astronautů), tak se zde otevírá možnost zviditelnění oboru astronautiky a kosmonautiky jaká tady již dlouho nebyla. A bylo by hříchem jí nevyužít!!!Úplně samostatnou kapitolou, bouřlivě se rozvíjející, je Internet. Informace vystavené na webových stránkách mohou být absolutně čerstvé, stále aktualizované, díky chatům a diskusím je možné reagovat téměř okamžitě na téměř cokoliv. Jedinou vadou je v současné době dostupnost Internetu (tedy spíše jeho nedostupnost) ze strany veřejnosti. Ta je pořád velmi malá, ale jistě se bude časem výrazně zvyšovat. A tady bych viděl další hlavní směr expanze. Hned vedle výše zmiòovaných veřejných sdělovacích prostředků. Problematiku rozšíření zájmu o kosmonautiku jsme s některými z Vás probírali i při večerním posezení u pivka a vínka ve Valašském Meziříčí. A myslím, že jsme tam dospěli ke stejnému závěru jako nyní - tedy k žádnému. Když už jsem vzpomenul Valašské Meziříčí tak tedy jeden dotaz do pléna: "Proč, když chcete zakládat Kosmické agentury, jste všichni nepřijeli na Seminář o kosmonautice na valašskomeziříčské Hvězdárně?" Tam nás bylo jen pár … Takže abych shrnul mým mnoho slov ("Kecá, místo aby makal!!!"). Všemi deseti jsem pro každou formu popularizace kosmonautiky v našich zemích. A rád se zapojím do jakékoliv práce která povede k tomuto výsledku. Ale opravdu si nemyslím, že by bylo třeba zakládat kvůli tomu jakoukoliv organizaci. Je to totiž spousta zbytečné práce navíc. A věřte, že vím o čem mluvím: Před třemi roky jsem spoluzakládal a do teď vedu takovéto občanské sdružení s 250 členy (Klub sběratelů autogramů). Já osobně bych navrhoval zřízení informačních webových stránek, kde by byly soustředěny všechny důležité informace o této problematice - myslím tím především informace o zájemcích o kosmonautiku a jejich aktivitách v tomto oboru. Samozřejmě se může tato aktivita skrývat i pod hlavičkou „CNASA“, „CZECH NASA“, „ČESKÁ NASA" - i když mě osobně se tento název příšerně nelíbí. Moc se mě zdá, že něco kopíruje…Ale především, a to by si měli vzít za své všichni zainteresovaní - je nutné popularizovat kosmonautiku mezi lidmi všemi prostředky a při každé příležitosti. Jak? O tom už tady řada slov padla a můžeme si o tom povídat i dále. Pokud ovšem, po tomto mém vystoupení, bude ještě někdo ochoten se se mnou vůbec bavit. Ale věřte, že jsem všechno napsal s nejlepší vůlí pomoci dobré, a naší, věci.Zdraví Vám Milan Halousek (http://web.quick.cz/kosmos-news)

MEK příspěvek #410V příspěvku kolegy Halouska mě zaujala zejména ta část, týkající se obsahu L+K. Spolu s ním bych si také přál, aby L+K zajímalo většípočet jak zájemců o kosmonautiku tak i lidí, kteří si o kosmonauticepřečtou třeba jen při cestě vlakem. Věřím, že by zmíněné připomínkyzaujaly i Mgr. Kroulíka, který jako šéfredaktor má stále na myslivylepšování časopisu (důkazem je i změněná grafická úprava v č.2).Jest možno mu napsat na adresu letectvi.kosmonautika@iol.cz uváděnou v každém číslepřípadně zavolat na telefonní čísla redakce. Jistě na toto téma rád s každým promluví. Kosmonautiky ve srovnání s letectvím je v číslech podstatně méně (např. v č. 2 -celkem68 stran včetně 4 stran obálky- na kosmonautiku připadá 5 a 3/4 stránky. Z toho3/4 stránky je kosmonautický kalendář, jedna stránka zase ta vypuštěnátělesa, která kolegu Halouska moc nenadchla a 4 strany tzv. zajímavostí,kde se zase probírá VASIMR či Lightcraft). Proč je tomu tak je dánopoměrem počtu zájemců o letectví k počtu zájemců o kosmonautiku a případně i dalšími faktory (nejlépe je probrat to přímo s redakcí L+K).Zde mohu říci jen svůj osobní názor, že redakce zřejmě nemá takovourezervu autorů, kteří by sledovali různé oblasti kosmonautiky a pak o tommohli zasvěceně napsat. Pak to dopadá skutečně tak, že si čtenář přečteo jaderných raketových motorech, slunečních plachetnicích, o tom, že sestudují možnosti, zda jsou vůbec možné exotické pohony typu "warp drive" (běžně užívané v seriálu Star Trek), zatímco by chtěl číst o něčem jiném.Věřím, že jsem toho napsal tolik, že je snad zřejmé, co z toho tedy plyne - kdo může, azkusí něco pro L+K napsat (bylo by ale vhodné kontaktovat předem redakci a domluvit ses ní, zda ten článek vezmou nebo zda dané téma nezpracovává již někdo jiný).Přeji Vám všem hezký den a doufám, že jste třeba úplně na L+K nezanevřeli.Všechny kolegy a zájemce o kosmonautiku na síti srdečně zdravíLubor Lejček