Čínská kosmická laboratoř Tiangong-1

Primary tabs

Zakládám tuto novou ni, protože se blíží datum startu modulu Tiangong-1 z kosmodromu Jiuquan Satellite Launch Center v provincii Gansu.

Dne 2011-06-29 byl TG-1 po ukončení zkoušek ve výrobním závodě dopraven na kosmodrom, kde byly zahájeny jeho bezprostřední přípravy ke startu.

[quote]Projekt bol ukončený začiatkom 90. rokov, ale myslím, že pokračoval v pozmenenej podobe a pod iným názvom ešte po roku 2005. [/quote]Barbara Morgan, STS-118, srpen 2007, vzdělávací akce:
http://www.youtube.com/watch?v=n-U-j-YqFyY
http://www.youtube.com/watch?v=uJ503EdUWtk

Vypadá to, že včera (v neděli 23.6.2013) se čínští kosmonauti s lodí SZ-10 zkušebně ručně odpojili od stanice TG-1 a pak zase ručně úspěšně připojili zpět.

http://www.spacedaily.com/reports/Chinese_astronauts_manually_dock_space...

http://www.youtube.com/watch?v=LGbB9Wruzeg (video, čínsky)

http://www.youtube.com/watch?v=2fuzjy-D41U (video, anglicky, nejen o připojování)

podla nsf... sz-10 sa odpojilo od tg-1 a urobilo oblet tg-1 okolo v-bar

sz-10 uspesne pristalo

Videa z přistání SZ-10.

http://www.youtube.com/watch?v=oO0eg13X4A8 (krátká reportáž, anglicky)

http://www.youtube.com/watch?v=RcKcYoku9Oo (dvacetiminutové video o vystupování kosmonautů, čínsky)

http://www.youtube.com/watch?v=0jR-2yb1X38 (a ještě video z klesání na padáku a z dosednutí, čínsky)

Takže ďalší čínsky úspech.

Povláčilo ich ale obstojne - padák ich ahal najmenej tak 50 metrov...

Povláčilo ich ale obstojne - padák ich ahal najmenej tak 50 metrov... [/quote]
Na konci taká hlúpa nepríjemnos. Zrejme museli odhodi vrchlik sami a nie automatika.

Proste - Lieta už vedia slušne, ešte potrebujú dotiahnu tie pristátia, aj pri predošlom lete CZ-9 bolo pristátie \"nie celkom vydarené\" - kabína urobila najmenej jeden nepekný kotrmelec.

Už pri SZ-9 sme riešili, že v tomto oh¾ade by museli \"dotiahnu\" pristátie aj samotné Sojuzy, pretože podobné kotrmelce a aj to, že kabíny trocha za padák potiahne silný prízemný vietor je pri tomto type pristávania celkom bežné. Je síce pravda, že teraz asi mali odstreli ten padák trocha skôr, ale to je úplne všetko a povedal by som, nie je to ve¾mi podstatné. Hlavné je, že nedošlo k absolútne nijakým zraneniam ani poškodeniu kabíny.

http://www.spacedaily.com/reports/Last_Days_for_Tiangong_999.html

život tg-1 končí, bude nasledova jeho riadený deorbit do tichého oceánu... dátum zatia¾ neznámy

Tchien-kung 1 "padá", tak pokud někoho zajímá, jak se v čase mění dráha, může to sledovat zde:

http://space50.org/objekt.php?mot=2011-053A&jazyk=pp_en

Pod¾a výpisu to vyzerá na pokles "kilometer za tri dni"...
Niekde možno budú ma celkom pekný ohòostroj - na prvého mája...
[Upraveno 07.1.2018 Alchymista]

Zánik satelitov je cca 130-150 km.
Tu je predpoklad 120 a menej.
A na ten ohòostroj sa teším.

Tchien-Kung 1 by podle ESA měla zaniknout někdy mezi půlkou března a půlkou dubna. ESA vychází z toho, že stanice je neovladatelná.

http://www.spaceflightinsider.com/organizations/china-national-space-adm...

[img]http://www.spaceflightinsider.com/wp-content/uploads/2018/02/alt_decay_1... [/img]

Stránka od spaceflight101 k zániku tiangong-1:
http://spaceflight101.com/re-entry/tiangong-1-re-entry/

[img]http://spaceflight101.com/re-entry/wp-content/uploads/sites/19/2017/05/2... [/img]
TG-1 Dynamické modely vstupu - 62 / 65km v nadmorskej výške v rôznych uhloch útoku - Obrázok: Sunway TaihuLight

Modelovanie rozpadu:
[img] http://spaceflight101.com/re-entry/wp-content/uploads/sites/19/2017/05/2...

"Nástup spätného vstupu nastáva v nadmorskej výške od 120 do 100 kilometrov (v závislosti od atmosférických podmienok). Kozmická loď sa zvyčajne stáva samozápalovou vo výške 105 kilometrov, pretože plazma tvorí štruktúru, hoci vzduch ešte nie je dostatočne hustý, aby spomalil plavidlo rýchlo. Vzh¾adom na vysokú rýchlos objektu 7,7 kilometra za sekundu, je vzduch pred ním stlačený do vrstvy nárazovej vlny, v ktorej sú niektoré molekuly rozdelené na ióny, čím vzniká typická vidite¾ná plazmová vrstva, ktorá môže by prítomná dokonca minút pred začatím dezintegrácie.

Vstupný bod, ktorý definuje USSTRATCOM a je zastúpený vo všetkých jeho údajoch, sa vzahuje na kozmickú loď prechádzajúcu 80 kilometrov nadmorskej výšky, kde sa tiahne až k deštruktívnej sile a spúša nástup rozpadu štruktúry kozmickej lode. Vrstva rázovej vlny tvorí tesne pred kozmickou loďou a akéko¾vek oddelené komponenty vedú k značnému ohrevu, ktorý spôsobuje spa¾ovanie väčšiny štruktúry kozmickej lode; mechanické spomalenie zaznamenané pri opätovnom vstupe môže dosiahnu až 20 G a ďalej rozdrvi konštrukčné prvky a spôsobi rozpad kozmickej lode.

Kinetická energia Tiangong-1 v bode opätovného vstupu bude rádovo 0,22 Terajoule, čo zodpovedá 52 tonám TNT. Táto energia by bola dostatočná na ¾ahké odparovanie celého vozidla, ak by sa táto energia zmenila na teplo úplne absorbované štruktúrou. Avšak len zlomok celkovej energie satelitu sa mení na teplo absorbované jeho telom a závisí od mnohých faktorov, ako je uhol a rýchlos dráhy letu, ako aj vlastnosti objektu (tvar, plocha a hmotnos).

Všeobecne platí, že vo¾né komponenty s vysokým pomerom plochy k hmotnosti, ako sú napríklad solárne panely a anténne reflektory, sú najskôr stratené a oddelia sa od satelitu v nadmorskej výške okolo 90 kilometrov. Hlavné telo kozmických lodí zvyčajne zažíva rozpad v nadmorskej výške od 60 do 88 kilometrov kvôli tepelným a dynamickým zaaženiam, ktoré zažili počas vstupu. Modelovanie modelu Tiangong-1 predpovedá kritické zlyhanie tlakovej nádoby vo výške okolo 65 kilometrov.

Prežite¾nos špecifických komponentov závisí od množstva faktorov vrátane zloženia materiálu, tvaru, pomeru plochy k hmotnosti a tienenia, ktoré zabezpečujú iné časti kozmických lodí. Zovšeobecnenie uvádza, že hliníkové komponenty sa zvyčajne úplne spália, pokia¾ nemajú nízky pomer plochy k hmotnosti, sú chránené inými satelitnými časami alebo sú uvo¾nené neskoro v procese vstupu. Titán, gu¾ôčky z nehrdzavejúcej ocele (nádrže) alebo rakety s pevnými raketovými motormi majú dobrú pravdepodobnos prežitia a zasiahnutia zemského povrchu."

[Editoval 24.3.2018 lamid]

universetoday - zhrnutie oznámení o zániku
https://www.universetoday.com/138926/tiangong-1-splashes-down-in-the-pac...

http://blogs.esa.int/rocketscience/2018/04/02/tiangong-1-reentry-how-esa...

"Holger pripomína, že Európa nemá prostriedky nezávisle overi reentries ve¾kosti Tiangong-1, ktoré sa vyskytujú takmer každý týždeò, napríklad pomocou infračerveného sledovania namontovaného na geostacionárnej družici."

http://en.cmse.gov.cn/art/2018/4/2/art_1763_32429.html

China a USA áno,
Rusko nevydalo oznámenie,
miesto/polohu zániku zverejnilo len USA

[img]https://pbs.twimg.com/media/DZvgS9-V4AAleOq.jpg [/img] [Editoval 13.4.2018 lamid]

Pages