Projekt STEP (Satellite Test of the Equivalence Principle)

Primary tabs

Stanfordova univerzita ve spolupráci s NASA hledá finanční prostředky na rdealizaci projektu STEP, určeného k prokázání nebo vyvrání principu ekvivalence, tj., že setrvačná hmtonost a gravitační hmotnost jsou totožné. Pokud by se prokázalo, že princip ekvivalence neplatí, nemohla by platit ani Einsteinova všeobecná teorie relativity (VTR). Odkaz na strány deniku University of Massachussetts:

[url]http://www.dailycollegian.com/news/2006/11/20/News/Nasa-Seeks.Funding.To... [/url]

Nová družice má navazovat svým způsobem na měření družice Gravity Probe-B, která teď končí (skončila? - musím si ověřit) kalibraci přístrojů po ukončení vlastních měření a vědci se dostávají ke zpracování výsledků.