Elektromobilita a Tesla/Musk/kosmonautika

Primary tabs

Zakládám toto téma pro přesun relevantních příspěvků ze souvislostí kosmonautiky. Protože se příspěvky o elektromobilitě většinou jen málo týkají kosmonautiky, je toto téma potlačeno, případně později bude i uzavřeno.

[quote]
V podstate človeka bude niekto furt sledova.
Mne to pripadá ako podstatná strata súkromia. [/quote]

ver že cudzí nárazník na tvojom líci je ove¾a podstatnejší zásah do súkromia ;)

To je..
Ale aby bolo auto fakt "dokonale bezpečné", a ja "ako dispečer" som bol ochotný prevzia zaò zodpovednos, tak jedna kamera musí by aj v kokpite smerom dovnútra a neustále monitorova stav posádky..

[quote]To je..
Ale aby bolo auto fakt "dokonale bezpečné", a ja "ako dispečer" som bol ochotný prevzia zaò zodpovednos, tak jedna kamera musí by aj v kokpite smerom dovnútra a neustále monitorova stav posádky..
[/quote]

myslím si že "dispečeri" nebudú. Automatické monitorovanie posádky je tuším už dnes - kamera sníma tvár vodiča, a ak javí znaky zaspávania, tak mu pustí poriadny rokenrol :)

Myslím si že bude niečo ako decentralizovaný automatizovaný dispečing, už si to načrtol: autá budú komunikova navzájom, čo pri použití autopilota prakticky vylúči možnos nehody, keďže všetci "robotickí" účastníci premávky budú navzájom pozna a zosúlaďova svoje úmysly.

Aj v prípade že nejaký spoločensky nebezpečný živel :D pôjde ručne, tak jeho auto bude komunikova s autopilotmi okolo neho. Tie budú reagova ove¾a rýchlejšie, ako dokáže reagova človek.

A rozhodnutím kolektívnej inteligencie aut bude "šialencovi v protismere" do cesty postavený najažší dostupný stroj s najmenšou posádkou a najmenej hodnotným nákladom - čiže ekvivalent povestnej "tatry s pieskom" v bezpilotnom prevedení.

Už dneska spolupracujúce autopiloty - automaticky riadené vozidlá - dokážu "triky" ktoré človek nezvláda vôbec, alebo len po dlhom tréningu. Napríklad jazdu kolony v tesnom závese (menej ako meter), zaradenie do kolony pri vysokých rýchlostiach s minimálnym rozstupmi, "zipsovanie" dvoch kolon pri vysokej rýchlosti, alebo tiež "súčasný štart" na križovatke - vozidlá sa dávajú do pohybu ako "jeden blok", takže priepustnos križovatky vzrastá nieko¾konásobne, a rovnako vzrastá aj celková priepustnos komunikácií.

[quote]
Už dneska spolupracujúce autopiloty - automaticky riadené vozidlá - dokážu "triky" ktoré človek nezvláda vôbec, alebo len po dlhom tréningu. [/quote]
Kdo bude trestně zodpovědný v případě poruchy autopilota a následné havárie? V takovémto případě nebude moci člověk včas zareagovat. Dovedete si představit tu fyzickou a psychickou zátěž na dozorujícího pasažéra-řidiče po několika hodinové cestě?

[quote][quote]
Už dneska spolupracujúce autopiloty - automaticky riadené vozidlá - dokážu "triky" ktoré človek nezvláda vôbec, alebo len po dlhom tréningu. [/quote]
Kdo bude trestně zodpovědný v případě poruchy autopilota a následné havárie? V takovémto případě nebude moci člověk včas zareagovat. Dovedete si představit tu fyzickou a psychickou zátěž na dozorujícího pasažéra-řidiče po několika hodinové cestě? [/quote]

A ked vam v 130 prdne pneumatika a auto sa stane neovladatelne, a sposobite hromadnu nehodu, tak zdpoveda kto?
Porucha autopilota je technicka porucha ako kazda ina, moc to riesite.

[quote]... nehodlají svěřit svůj život jakémukoliv automatu, který by navíc mohl v budoucnu rozhodnout, že náraz autem do zdi je lepší varianta než srazit chodce. [/quote]

Táto vodička by toto riešenie dnes možno uvítala:
http://auto.hnonline.sk/1003982-mlada-vodicka-na-dialnici-d2-zrazila-pol...

[quote]...a navíc nehodlají svěřit svůj život jakémukoliv automatu, který by navíc mohl v budoucnu rozhodnout, že náraz autem do zdi je lepší varianta než srazit chodce. [/quote] IMHO nerozhodne. Logicky musí automat chráni predovšetkých svojho majite¾a/pasažierov (za tieto osoby "nesie priamu zodpovednos"), potom musí chráni "sám seba" - ak aj nie ako "pud sebazáchovy", tak má chráni "záujmy majite¾a", a teda musí chráni sám seba pred zničením či poškodením. A až za tretie: "osoba v jazdnej dráhe" evidentne porušila niektoré pravidlo dopravnej prevádzky - a automat nie je povinný chráni porušovate¾a pravidiel za cenu ohrozenia životov posádky alebo za cenu vlastného poškodenia.

A čo sa týka zodpovednosti: zodpovedný bude majite¾ - alebo prevádzkovate¾.
Nepáči sa? Jazdi taxikom alebo hromadnou dopravou. Autá s ručným riadením sa mimo bezpečnostné a záchranné zložky nepredávajú.

Ale toho sa tak rýchlo nedočkáme - presne z rovnakého dôvodu, z ktorého nie sú v EU povolené ako hlavný dôkaz záznamy palubných kamier a palubné kamery sú v mnohých krajinách priamo zakázané.

[quote] Logicky musí automat chráni predovšetkých svojho majite¾a/pasažierov (za tieto osoby "nesie priamu zodpovednos"), potom musí chráni "sám seba" - ak aj nie ako "pud sebazáchovy", tak má chráni "záujmy majite¾a", a teda musí chráni sám seba pred zničením či poškodením. [/quote]

Logicky? Logické je to pouze z pohledu individuálního majitele/pasažérů. Pro všechny ostatní je to nelogické.

Z hlediska ne-majitele/ne-pasažerů je naopak logické dávat přednost ochraně lidí (chodců, pasažéů jiných automatů) před ochranou automatu. Z hlediska ne-majitele/ne-pasažerů je také logické dávat přednost ochraně houfu dětí ze školky na procházce před ochranou jednoho pasažéra automatu. Z hlediska ne-pasažerů (a zákonodárce a společnosti) je také logické naprogramovat automat tak, aby v případě výběru mezi ohrožením/usmrcením jednoho člověka a dvou/více lidí vybral první možnost; i když to bude pasažér.

Navíc automaty nebudou rozhodovat individuálně každý sám za sebe (jako se rozhodují řidiči v dopraním provozu), ale se vší pravděpodobností budou vybírat optimální řešení v dosti rozsáhlé síi. A tedy rozhodovací proces nebude v módu "minmiální škody pro mého pasažéra bez ohledu na okolí", ale v módu "minimální škody v soustavě z desítek pasažérů a okolních osob ve které můj pasažér je jen jednou z mnoha chráněných osob nad které nijak nevyniká".

novák - ručím vám za to, že pokia¾ bude umelá inteligencia dáva prednos "ochrane chodcov" pred ochranou pasažiera, ako požadujete, ve¾mi rýchlo sa objaví zábava, pri ktorej banda idiotov úmyselne vbehne do cesty automatu a budú sa ohromne bavi na tom, ako sa ich umelá inteligencia pokúsi neprejs.

A keď ste už začal s emocionálne zafarbenými podpásovkami:
Môžete logicky zdôvodni, ako sa môže "húf detičiek na prechádzke zo škôlky" dosta do miest, kde bude musie umelá inteligencia rieši dilemu "zabijem detičky alebo svojho majite¾a/pasažiera"?
Takato dilema totiž znamená, že "detičky sa objavili" na mieste a v situácii, kedy umelá inteligencia už nemá vo výbere najjednoduchšie možné riešenie hroziacej kolície - včas zabrzdi.

[Upraveno 03.8.2017 Alchymista]

Navíc automaty nebudou rozhodovat individuálně každý sám za sebe (jako se rozhodují řidiči v dopraním provozu), ale se vší pravděpodobností budou vybírat optimální řešení v dosti rozsáhlé síi. [/quote]
No, tak to jsem zvědavý na ten masakr, až nějaký magor tu sí hekne.

To je ve¾mi reálne riziko. A súčasný systém práva, zákonov a ich dodržiavania a vymáhania je proti takémuto útoku úplne bezbranný.

Preto si myslim, ze siet by mala byt decentralizovana a vzdy len lokalna, t.j. komunikuju navzajom len vozidla v urcitom malom okruhu. Hacker by teda mohol sposobit hromadnu havariu, ale nie totalny kolaps.

yamato - to je trochu problem.
Na jednej strane pre riešenie "lokálnych" dopravných situácií bohate vystačíš s okolím cca 100-150 metrov od vozidla, na druhej strane - aby si sa efektívne dostal cez mesto, nestačí ti pozna len situáciu v bezprostrednom okolí, ale aj musíš posúdi celkovú dopravnú situáciu a vyaženos trás.

A na tretej strane... Rybám žijúcim v kàd¾och, vtákom i stádovým zvieratám údajne postačuje sledova 3-6 iných členov kàd¾a a kàde¾ si udrží známu "pružnú kompaktnos"...
To by znamenalo, že naše auto bude komunikova v skupine povedzme s tuctom iných vozidiel, ale tieto vozidlá budú súčasne patri do troch-piatich skupín, každá opä s nieko¾kými vozidlami. Takáto komunikácia postačuje na udržiavanie rozostupov, preraďovanie medzi pruhmi a podobne. Čo je potrebné ošetri, je rýchle a "dostatočne ďaleké" šírenie "varovných" signálov o prekážkach, ich polohe a povahe. Správa o zablokovaní trasy sa musí ve¾mi rýchlo dosta "proti prúdu vozidiel" až za priestor "posledného možného odbočenia" pred zablokovaným miestom a ešte ďalej - aby mohli vozidlá zablokovanú trasu včas opusti.

Nechápem na čo by bol dobrý systém, ktorý aj keď má k dispozícií údaje o cieli cesty a rýchlosti akou sa do neho chce človek dosta, nevyužíva by tieto informácie na predikciu vzniku dopravných zápch

A boli by vôbec potrebné, klasické dopravné značky?
Veď pre autopilotov by boli asi vhodnejšie nejaké "kódy" priamo vo vozovke..

[quote] alchymista - Môžete logicky zdôvodni, ako sa môže "húf detičiek na prechádzke zo škôlky" dosta do miest, kde bude musie umelá inteligencia rieši dilemu "zabijem detičky alebo svojho majite¾a/pasažiera"?
[/quote]

Při pohybu přes ulici.

(A odpouštím vám emocionálne zafarbenou podpásovku, kdy jste vaše původní "ohrozenia životov posádky alebo cenu poškodenia automatu" (např. prudkým zabržděním) posunul do "zabití posádky".)

[quote]alchymista - ručím vám za to, že pokia¾ bude umelá inteligencia dáva prednos "ochrane chodcov" pred ochranou pasažiera, ako požadujete, [/quote]

Nepožaduji nic. Konstatuji, že z hlediska jiných osob než vašeho jednoho pasažéra jsou vaše vývody nelogické a nevýhodné.

Zkusím to jinak: Vy se díváte na problém z hlediska jednoho člověka sedícího v autě, který ostatní lidi v autech i na chodníku považuje za "prostředí" které má nižší hodnotu než on sám. Já konstatuji, že z hlediska všech ostatních řidičů a chodců, je řešení vámi označované za "logické" (totiž preferovat ochranu vámi vybrané osoby) krajně nevýhodné. A že z hlediska programátorů sítě automatů nebude mít žádný jeden člověk prioritu. Proto o "logičnosti" programu automatu bude v posledku pravděpodobně rozhodovat jeho dopad na globální statistiku nehodovosti a škod v celé republice, nikoliv dopad na škody způsobené jednomu vybranému člověku.

Čo sa nehôd týka..
Čakal by som že zavedením úplných autopilotov do áut, keď pasažier iba zadá cie¾ cesty, sa bezpečnos skôr zvýši.
Ale za cenu toho, že to bude ako v leteckej doprave "dlho dlho nič" a potom v prípade nečakaného fatálne výpadku systému desiatky a možno aj stovky zranených a màtvych naraz

[quote]část lidí proste chce:
-byvat v jaskyni
-jazdit vylucne na koni
-cestovat vzdy iba po pevnej zemi
-...

nevidím dôvod prečo by mala ma Tesla problém s tým, že ludia odmietajú zmenu. Každá jedna zmena v histórii bola odmietaná (ve¾kou)časou ludí.

Autopiloty dobudúcna pravdepodobne výrazne znížia nehodovos na cestách, jednoducho z dôvodu že väčšina nehôd je ludská chyba. Podobne tomu bolo v letectve, kde sa dnes už nikto netrápi tým že "väčšina pilotov chce riadi ručne" a dnes je vyspelý autopilot samozrejmosou aj v ultralightoch.
Akonáhle sa preukáže, že autopilot skutočne znižuje nehodovos, regulároti sa nebudú rozpakova da to príkazom, podobne ako napr. maximálnu povolenú rýchlos. [/quote]

... to je ale představa o zaostalých neandrtálcích v protikladu k ideálnímu světu (který ale nikdy nenastane)!!!

Mám osobní zkušenost, kdy jsem před lety na Slovensku zachraòoval malého kluka a vezl ho urgentně v noci po špatně značených cestách do nemocnice, na cestu jsem musel i zeptat místních lidí. Měl jsem předtím k večeři jedno pivo, povolenou rychlost jsem asi taky překročil. Jsem si téměř jistý, že autopilot by toto nezvládl. Problém by bylo i příliš inteligentní auto, které by odmítlo jet po detekci nenulového alkoholu. Problém by bylo i elektroauto, protože po celodením provozu by z jedinné zásuvky v kempu nebylo nabité. Intenet nebyl dostupný. Mobilní signál byl jen na části kempu.

Dokážu si představit, že v autě budoucnosti bude mnoho různých asistentů. Ale rozhodně se budu zasazovat o to, aby konečné rozhodnutí bylo vždy na řidičovi ... ;-)

... ještě poznámku. Minulý týden jsem se vrátil z cest po Skandinávii a tak připojím pár elektromobilních postřehů:

- v Bergenu (a ve větších Norských městech obecně) je omezení vjezdu do města, mýto a parkování pro ne-elektroauta. Důsledkem je omezení dostupnosti a vylidòování města (každý cca třetí barák prázdný) a přesun ekonomické aktivity za hranice města (kde to celkem "žije")... ;-)

- elektromobilů je zde hodně (ale stále asi tak třetina v poměru ke škodovkám). Mimo příměstské oblasti je ovšem téměř neuvidíte. Místní mi řekli, že vzhledem ke hornatosti terénu (převýšení mezi fjordy klidně 1km) se ani s Teslou nikdo neodvažuje dál než 30-50km od domova.

- cestou z Kodaně byla na dálnici nehoda a asi 40min kolona. Výsledkem byly tři Tesly bezmocně vybité a stojící na krajnici.

- pump s nabíjecími stanicemi je málo a jsou daleko od sebe. Nabíjecí stanice (i Teslácké SuperChargery) totiž negenerují žádný zisk a tak o ně nikdo moc nestojí.

- V některých fjordech byly vybudovány nabíjecí stanice pro místní trajekty (3fáze, až 1KV, 420A). Stanice nejeví známky používání a trajekty jezdí na naftu.

novák - nedívam sa na to z pozície sediaceho v aute, ale z pozície "umelej inteligencie", ktorá sama z vlastného rozhodnutia nikdy pravidlá a predpisy neporuší. Na rozdiel od "živých" účastníkov premávky.
Preto tvrdím, že neexistuje dôvod, aby bola umelá inteligencia v kolíznej situácii naprogramovaná na "sebaobetovanie".

Druhá vec: bude v osobnom alebo nákladnom aute taká istá umelá inteligencia ako v autobuse? U osobného auta riešime skupinu chodcov vs jeden cestujúci - čo ale autobus so 40 cestujúcimi vs jeden chodec. Zmenia sa pravidlá rozhodovania umelej inteligencie? Na základe čoho?
[Upraveno 04.8.2017 Alchymista]

[quote]...Dokážu si představit, že v autě budoucnosti bude mnoho různých asistentů. Ale rozhodně se budu zasazovat o to, aby konečné rozhodnutí bylo vždy na řidičovi ... ;-)
[/quote]
https://www.youtube.com/watch?v=m38QcCyo110

voda+hliníkový prášok?
http://www.osel.cz/9495-nahodne-objeveny-nanohlinik-by-mohl-nastartovat-...
Anit Giri a jeho kolegové nový materiál intenzivně testovali a během rutinního testu na něj nalili vodu. Pak se nestačili divit. Voda najednou začala bublat a ukázalo se, že v ní bouřlivě vzniká vodík. Musel to být šok.
https://www.newscientist.com/article/2142693-nano-aluminium-offers-fuel-...
..
sme tu nedávno debatovali čo by asi tak mohlo nahradi naftu vo vojenských aplikáciách?
[img=tbn]https://d1o50x50snmhul.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/08/0310342... [Upraveno 05.8.2017 alamo] [Upraveno 05.8.2017 alamo]

[quote]voda+hliníkový prášok?
...Pak se nestačili divit. Voda najednou začala bublat a ukázalo se, že v ní bouřlivě vzniká vodík. Musel to být šok....[/quote]
preco sok? zeby nedavali na zakladke pozor? :) ...kov+kyselina=vodik
resp. 2Al+3H2O=Al2O3+3H2

2x27+3x18=102+6

takze zo 108g zmesy vody a hliniku v idealnom pripade ziskas 6g vodiku s vyhrevnostou 120MJ/kg
takze cela napln ma necelych 7MJ/kg...

co je celkom slusne, ale odkazane na specialne aplikacie...
v porovnani s bateriami sa mozno nieco najde, ale na naftu to stale nema...

len ten hlinikovy prasok nesmie pred pouzitim zvlhnut...

[quote]zeby nedavali na zakladke pozor? :) ...kov+kyselina=vodik
resp. 2Al+3H2O=Al2O3+3H2
2x27+3x18=102+6
takze zo 108g zmesy vody a hliniku v idealnom pripade ziskas 6g vodiku s vyhrevnostou 120MJ/kg
takze cela napln ma necelych 7MJ/kg...[/quote]
reakcia 2.Al + 3.H2O => Al2O3 + 3.H2 nikdy takto neprebieha a prebieha nemôže (nie za normálneho tlaku a teploty), prebieha reakcia 2.Al + 6.H2O => Al(OH)3 + 3.H2, pretože to beží vo vodnom prostredí (za vlhka).

potom môžeš urobi reakciu 2.Al(OH)3 -> Al2O3 + 3.H2O čož je žíhanie a treba na òu nejakých 500-600°C (je endotermická)

Výažnos energie je tak o dos horšia
2x27 + 6x18 = 156 + 6
a teda naplò má 4,44MJ/kg

Cena patentovaného hliníkového nanoprášku je asi tiež nezanedbate¾ná...

Tak ma napadá - kedy sa ti objaví geniálny nápad využi ako "nový" "alternatívny zdroj" reakciu karbidu vápenatého s vodou na produkciu acetylénu
CaC2 + 2 H2O -> C2H2 + Ca(OH)2
je to čisté, ekologické a proti prezentovaným nápadom finančne relatívne nenákladné. Bohužia¾ nepatentovate¾né - ale prípadným experimentátorom by som mohol poskytnú karbidku po dedovi-baníkovi.

Proste cargoveda v prostredí "alternatínych zdrojov energií" nádherne kvitne...
[Upraveno 06.8.2017 Alchymista]

[quote]...
potom môžeš urobi reakciu 2.Al(OH)3 -> Al2O3 + 3.H2O čož je žíhanie a treba na òu nejakých 500-600°C (je endotermická)

Výažnos energie je tak o dos horšia
2x27 + 6x18 = 156 + 6
a teda naplò má 4,44MJ/kg

Cena patentovaného hliníkového nanoprášku je asi tiež nezanedbate¾ná...

Tak ma napadá - kedy sa ti objaví geniálny nápad využi ako "nový" "alternatívny zdroj" reakciu karbidu vápenatého s vodou na ... [/quote]
ok, na zakladke to bol za nasich cias Al+HCl
... a za beznych podmienok samozrejme prebieha reakcia ako pises.
ale...
1/ pisali o 100% vytaznosti, tak som predpokladal, ze nanohlinik + nejaky katalizator umoznia reakciu dotiahnut dokonca (co som ale neuviedol)
2/ dnes sa na zakladkach uci ze Al + Vodna para reaguje
2Al+3H2O=Al2O3+3H2
vid. 55s

http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=3_perioda...

principialne ale aj v optimalnych podmienkach so superkatalizatorom je to len 7MJ/kg

karbidka len tak pre zabavu:
CaC2 + 2 H2O -> C2H2 + Ca(OH)2
64 + 2x18 = 26 + 74
28,4MJ/kg
tj pre vstup 100g/ c2h2 26g, takze cca 7MJ/kg a bez nanotechnologii :)

PS mna len trochu nastartovali ovacie nad objavom, ktory nas ale nikam zasadne neposuva...
proste slova "Musel to byt sok", ked sa uvolnil vodik po naliati vody na elementarny hlinik... tak to by som od vedca neockaval...

este aj na strednej sme kov po vylesteni oplachovali liehom... a nie ze armadny vedec sa divi...

[Editoval 06.8.2017 martinjediny]

bože... to video spáchal aký kretén? Mg + 2 H2O -> MgO2 + 2 H2 :o :o :o
Ale asi je to tak v poriadku, aj tí vedátori evidentne študovali pod¾a rovnakých školských osnov.

[quote] pisali o 100% vytaznosti, tak som predpokladal, ze nanohlinik + nejaky katalizator umoznia reakciu dotiahnut dokonca (co som ale neuviedol) [/quote] Konečným stavom, s najnižším chemickým potenciálom je práve hydroxid hlinitý - práškový kysličník hlinitý je silne hygroskopický a reaguje s vodou i vzdušnou vlhkosou na hydroxid, takže tam žiadny katalizátor asi nepomôže.
Ostatne - v prírode sa okrem kryštalických foriem (variant korundu) Al2O3 ako minerál skoro nevyskytuje - uvádzajú sa síce tri či štyri ve¾mi vzácne minerály, ale to sú tri z nich vlastne hydroxidy Al(OH)3 alebo oxid-hydroxidy typu AlO(OH), prípadne ich naša mineralogická terminologia uvádza ako hydráty, hydratované formy, a to monohydrát Al2O3.H2O (= AlO(OH)) alebo trihydrát Al2O3.3H2O (= Al(OH)3) Lenže si už nepamätám, čo o tom presne hovoril súdruh učite¾ Jochlík...
Rozšírenejšie zdroje hliníku tvorí prevažne hydroxid hliníku (napríklad aj bauxit je hydroxid)

[Upraveno 07.8.2017 Alchymista]

[quote][quote] pisali o 100% vytaznosti, tak som predpokladal, ze nanohlinik + nejaky katalizator umoznia reakciu ...[/quote] Konečným stavom, s najnižším chemickým potenciálom je práve hydroxid hlinitý - práškový kysličník hlinitý je silne hygroskopický a reaguje s vodou i vzdušnou vlhkosou na hydroxid, takže tam žiadny katalizátor asi nepomôže. ... [/quote]
ok jednoznacne "Konečným stavom je stav s najnižším chemickým potenciálom"

a ja som tak tajne dufal, ze v ucebniciach pre zakladne skoly budu prave najbeznejsie typy reakcii... vobec ma nenapadlo skumat chemicky potencial...

takze vdaka za upozornenie

[quote] a ja som tak tajne dufal, ze v ucebniciach pre zakladne skoly budu prave najbeznejsie typy reakcii...[/quote] smutné a strašné je práve to, že tie učebnice píšu existencie, ktoré takéto chemické "základné veci" nevedia. Ako môže niekto napísa učebnicu, keď danej veci nerozumie??? A taketo chyby sú jasný dôkaz, že tomu vôbec nerozumie.

[quote]Konečným stavom, s najnižším chemickým potenciálom[/quote] Za tuto formuláciu neručím, nie som si istý, či je formálne správna.

Konečným stavom, s najnižším chemickým potenciálom[/quote] Za tuto formuláciu neručím, nie som si istý, či je formálne správna. [/quote]
No teda, co jsi to za alchymistu? :D

[quote]No teda, co jsi to za alchymistu? :D [/quote] :( zabúdam. Deprimujúce... [Upraveno 09.8.2017 Alchymista]

http://auto.hnonline.sk/1007060-tesla-s-absolutnym-rekordom-presla-tisic...
Tesla s absolútnym rekordom. Prešla tisíc kilometrov na jedno nabitie
Tesla jazdila počas prekonávania rekordu na vybranej rovinatej trase v provincii Salerno. Navyše primárne auto šoféroval autopilot, a to s rýchlosou okolo 40 kilometrov za hodinu. Samozrejme, že všetko nepotrebné bolo vypnuté, a teda aj klimatizácia. A tak rekordná trasa trvala takmer 29 hodín.

[quote]http://auto.hnonline.sk/1007060-tesla-s-absolutnym-rekordom-presla-tisic...
Tesla s absolútnym rekordom. Prešla tisíc kilometrov na jedno nabitie
Tesla jazdila počas prekonávania rekordu na vybranej rovinatej trase v provincii Salerno. Navyše primárne auto šoféroval autopilot, a to s rýchlosou okolo 40 kilometrov za hodinu. Samozrejme, že všetko nepotrebné bolo vypnuté, a teda aj klimatizácia. A tak rekordná trasa trvala takmer 29 hodín. [/quote]

... to je pěkné! Ale je to speciální jízda a jako taková by se mohla srovnávat třeba s jinými speciálními akcemi. Třeba vítěz Shell Eco-Marathonu (Lycée La Joliverie, France) ujel 3,410 km na jeden litr benzínu. Hypoteticky by na běžnou padesátilitrovou nádrž tedy ujel 170500km, tedy čtyřikrát kolem zeměkoule. ;-)

Reálný život je ovšem jiný. V realitě nemáte extra rovnou tra, optimální teplotu, prázdný vůz, ... atd.
V realitě musí auto sloužit za jakýchkoliv okolních podmínek. A v této realitě Norští majitelé Tesly počítají s dojezdem kolem 120km na jedno natankování/nabití. Oproti tomu obyčejný dieselový kombik (Hyundai i30) stojí desetinovou cenu a ujede na jedno natankování kolem 1000km i se čtyřmi osobami a jejich zavazadly.

Myslím, že elektromobily ještě čeká dlouhá cesta, než budou reálnou a nedotovanou konkurencí běžným vozům ...

[quote]Oproti tomu obyčejný dieselový kombik (Hyundai i30) stojí desetinovou cenu[/quote]

Tesla S má dojezd od 480 do 632km dle verze. Tato měla 613km. i30 kombi stojí sedminovou cenu.
Ovšem Model 3 s dojezdem 345km stojí už jen dvojnásobek i30 kombi. Ten pokrok je obrovský.

Podle: https://www.novinky.cz/auto/445669-tesla-model-s-ujela-pres-1000-km-na-j...
jsou reálné výsledky trochu jiné. Je to teda na novinkách, kde je potřeba brát vše s rezervou. Podle tohoto zdroje ujede Chevrolet Bolt na jedno nabití dál než Tesla S. [Upraveno 08.8.2017 Patek]

Vidim ze staci jedna usporna jazda a hned sa vyroji komando elektrofobov s misiou - dokazat ze Tesly su urcite, ale celkom urcite uplne najviac zle auta na svete :D
Zrazu sa dozvedame ze tesla neprejde ani 50km a vybije sa rychlejsie ako samsung galaxy.

Len skoda ze jediny zdroj tychto celkom urcite spravnych udajov je jedna pani povedala (jpp) z vyletu po skandinavii. Vierohodnejsie zdroje, ako napr. motoristicki reporteri alebo samotni majitelia, pustaju do sveta uplne opacne spravy. Dojazd v zime sice klesa, ale nie zas tak velmi, s teslou sa jazdi dobre, lacno a vela majitelov je tak "nespokojnych" ze ine auto uz nechce.

Majitelé osobních dieselů jsou také spokojeni. Jezdí se s nimi levně a dobře. To jen politici jim je chtějí zakázat.

Predaje elektromobilov stupaju kazdym rokom a vacsina velkych automobiliek zaradila elektromobily do svojho portfolia. Sef VW sa vyjadril ze na teslu sa nechytaju (v inovaciach). Tesla sa vsak ziadny diesel vyrabat nechysta.

Takze ako - su investori, zakaznici a sefovia priemyslu padnuti na hlavu, alebo ste len podaktori, co ste elektromobilom ani nesli, len predpojati?

Elektromobily kupují fanoušci nebo lidé v zemích, kde benzínová auta zatížili 100% daní - takže stojí 600 000 Kč místo 300 000 Kč jako u nás (těch 300 t. shrábne samozřejmě stát). Pro normálního člověka není elektromobil náhradou stávajícího auta. Vzhledem k omezené možnosti produkce akumulátorů a lepším akumulátorům v nedohlednu, nemají šanci v normální, nepokřivené společnosti nahradit benzínové osobní auta, nemluvě o nákladních autech, které tvoří většinu znečištění.

Vidim ze vacsina skeptikov vychadza z informacii 5 rokov starych. Hoci roadster a prve modely s boli fanusikovskou zalezitostou, dnes sa produkuju statisice elektromobilov, a to este model 3 poriadne nenabehol do vyroby. Tak bud nam stupa zakladna fanusikov, alebo to uz kupuju aj bezni spotrebitelia.
Ohladom vecne omielanych dani (resp. dotacii) - okej, zrusme dotacie. Prestanme uhradzat liecbu respiracnych chorob a odkazme poskodenych na zaloby voci ropnemu priemyslu. Prestanme uzatvarat spojenectva s extremistickymi rezimami a chranit ich ropovody. Az zacnu ceny nafty na pumpach lietat o stovky percent kazdy mesiac, potom si vyhodnotme oblubenost dieselov a elektromobilov.
Moznosti produkce akumulatoru? Nevraveli ste to uz pred gigafactory?

[quote]Moznosti produkce akumulatoru? Nevraveli ste to uz pred gigafactory? [/quote]
No nevím, tvrdí to VW - https://www.novinky.cz/auto/443262-elektromobily-maji-problem-nejsou-aku...

Co to udělá s cenami surovin na výrobu akumulátorů, pokud by masivně vzrostla poptávka ?
Jsem k elektromobilům velmi skeptický, pokud se bude cena ropy udržovat na nízké úrovni. Leda že by státy masivně dotovaly rozvoj elektrodopravy, což je ovšem politické, nikoli ekonomické rozhodnutí.

Gigafactory vyraba(resp. bude vyrabat) viac baterii ako zvysok sveta dokopy. O com je ten clanok? Ze treba viac gigafactories. To je akoze problem? Poznate nejaky priemysel, ktory nepotreboval investicie?

Ohladom cien surovin - tazka otazka. Stupajuci dopyt zatlaci na tazbu aj v menej vyhodnych naleziskach. Budu sa hladat lacnejsie alternativy. O bateriach sa pred rokmi hovorilo, ze produkcia je na hrane moznosti a elektromobily zvysia ich cenu. Skutocnost je taka ze produkcia stupa a cena klesa.

Ci to od pana sefa VW nebude len hladanie vyhovoriek.

Elektromobily kupují fanoušci nebo lidé v zemích, kde benzínová auta zatížili 100% daní - takže stojí 600 000 Kč místo 300 000 Kč jako u nás (těch 300 t. shrábne samozřejmě stát). Pro normálního člověka není elektromobil náhradou stávajícího auta. Vzhledem k omezené možnosti produkce akumulátorů a lepším akumulátorům v nedohlednu, nemají šanci v normální, nepokřivené společnosti nahradit benzínové osobní auta, nemluvě o nákladních autech, které tvoří většinu znečištění. [/quote]
Sorry, Ervé, ale ten tvůj argument mi tak trochu připadá, jako by před 100 lety někdo tvrdil, že automobil nemá šanci se proti kočáru s dvojspřežím nikdy prosadit, protože pump s benzínem je málo, zatímco kůò se může napást kdekoliv, a protože podle platných zákonů před každým autem (na rozdíl od kočárů) musí běžet maník s červeným praporkem a varovat veřejnost před nebezpečným strojem (jen tak mimochodem, tenhle zákon prý třeba v Anglii formálně platí dodnes, poněvadž ho parlament zapomněl zrušit).

netvrdim, ze elektromobil nema v buducnosti sancu, ale v sucasnosti sa z fyzikalneho a technickeho pohladu na benzin nechyta.
ucinnost vyroby energie ani hustotu energie neoklames.

vsetko ostatna je len politika a marketing.

[i]battery-pack costs are down to less than $230 per kilowatt-hour in 2016, compared with almost $1,000 per kilowatt-hour in 2010 [/i]

http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-p...

[quote]netvrdim, ze elektromobil nema v buducnosti sancu, ale v sucasnosti sa z fyzikalneho a technickeho pohladu na benzin nechyta.
ucinnost vyroby energie ani hustotu energie neoklames.

vsetko ostatna je len politika a marketing. [/quote]

Zajimavy, zrovna stavim 6kw fv elektrarnu s ulozistem pro dobijeni auta. Tyhle reci miluju :))

[quote]...Zajimavy, zrovna stavim 6kw fv elektrarnu s ulozistem pro dobijeni auta. Tyhle reci miluju :)) [/quote]

super, takze mas detailne info...
6kW... to je pekna hracka.
nove fv systemy maju baterie vraj az na 12 rokov.

vies prezradit kolko to stoji aj s nakladmi na 12 rokov a kolko elektriny od toho ocakavas za 12 rokov?
pripadne kolko kWh denne?

nie ze by som netrval na nevyhodnosti technickej, ci fyzikalnej, ale zijeme v realnom svete a tak by ma zaujimalo ci to nie je v sucanej ekonomike zaujimave.

Muzu poslat tabulky..ale obecne ted je dotace na bateriovy system 155 tisic kc, doplatim 187 tis. Z toho jednou fazi usetrim 14 000 kc na elektrice rocne ( bylo by to dvakrat tolik ale mam tepelne cerpadlo, takze je kw za 2.50kc. Tady jsem tedy ve vysledku -47 tis kc. Druhou fazi nabijim baterie 12 kw. Ktere mi staci prez noc nabit pluginhybrid na realny dojezd kolem 50km, coz je muj bezny denni pracovni najezd. Tady usporim neco prez 40 tisic tocne. To pokreje rozdil mezi spalovaci plugin a hybrid verzi auta a jeste 100 tisic vydelam. Navic mam 6 a v krizi 12h zalohu na chid domu bez proudu jako bonus + auto bez smradu, tichy, se skvelou akceleraci a dobrej pocit ze nejsem zavyslej na ropnejch statech. V pripade druhyho auta - el. Nakupni tasky, mam jeste prostor na srese na dalsi 3kw, musel bych samozrejme pridat dalsi baterky.

Pages