Prstencový laser-časová smička-odpověďi

Primary tabs

Martin Vondra:
MEK příspěvek #1795Zajímali by mě další informace o prstencovém laseru? Co vím?Je to zařízení které vytvoří světelný paprsek Možná uvnitř photonického krystalu, který bude sklánět trajektorii světla a zpomalovat. Pak neutronová částečka bude poslaná do prostoru v centru poprsku ve zkratce ,,beam-perhaps" dva paprsky v jednom modelu, se světlem, které se pohybuje v protějším directions-is. Je čekáno zakroucení prostorovím časem do smyčky. Omluvte moji češtinu ale jako dizletik nemohu pravděpodobně nikdy zvládnout pravopis.

MEK příspěvek #1975Nejsem si jist, zda to co bude následovat,je přesně ta odpověď, očekávaná na danou otázku. Termínu "prstencový laser" rozumím spíše jako normálnímu laseru, ale jeho paprsek je rozštěpen na dva, šířící se proti sobě po uzavřené kruhové dráze. Přitom dochází k interferenci paprsků, což lze vyžít jako citlivou detekční metodu. ESA a NASA připravují na tomto principu tzv. laserovou interferenční kosmickou anténu LISA (Laser Interferometer Space Antenna), což jsou tři sondy, které by se měly prostorem pohybovat tak, aby tvořily rovnostranný trojúhelník a v takto vytvořené trojúhelníkové dráze vysílaly v opačných směrech laserový paprsek. Tím by se měly registrovat případné gravitační vlny, třeba od naší "blízké" černé díry ve středu Mléčné dráhy. Průchodem gravitační vlny (určité frekvence) dojde ke změně délky základny a tudíž k posunutí interferenčních proužků (to je jen princip, jak se bude řešit stabilita systému družic a vyloučení jiných vlivů, nevím). Experiment tedy sleduje testování obecné teorie relativity, případně dalších teorií o tzv. skryté nezářící hmotě (dark matter), či tzv. "5. síle", co nepatrně brzdí let sond do vzdálených oblastí sluneční soustavy. (Na Zemi již byl realizován podobný laserový interferometr LIGO, ale nevím, zda nějakou gravitační vlnu zaregistroval. Na Zemi působí ještě více rušivých vlivů (otřesy Země všeho druhu, tepelné vlivy), které je třeba odfiltrovat a tak se dostat k signálu v šumu je třeba těžké).Co se týče "časové smyčky", moc si nedovedu představit, jak by se mohla realizovat. Např. k cestování do minulosti by snad bylo třeba, aby ta minulost někde paralelně existovala s přítomností. Jinak si představuji, že existuje jen přítomnost, na kterou působí vlivy vyvolané v minulosti (kauzalita), které se ovšem nějak projevují v přítomnosti (např. ze Země můžeme pozorovat hvězdy, které se právě změnily v Novy, ale my se to dozvíme až po létech. Samozřejmě, pokud by existovaly hypotetické "červí" díry ("zkratky" v časoprostoru), mohli bychom se tuto informaci o vzniku Novy dozvědět dříve. Kauzalita by však porušená nebyla). Ale třeba je všechno úplně jinak a tak bych se dále do "časových" či jiných smyček nechtěl moc zamotat. Stejně si také nejsem jist (jak jsem říkal na počátku), zda tato odpověď něco řekne k otázce. Srdečně zdraví L. Lejček

MEK příspěvek #2017Časové smyčky jsou diskutovány v českém překladu knihy "Cestování časem v Einsteinově vesmíru" (Fyzikální možnosti cestování časem), vyšlo v nakladatelství Argo a Dokořán, Praha 2002.

MEK příspěvek #2018Zapoměl jsem uvést, že autorem knihy "Cestování časem v Einsteinově vesmíru" je J. Richard Gott III.