Fotografie století

Primary tabs

MEK příspěvek #2062V polovině října uplynulo již 43 let, co byly poprvé pořízeny fotografie odvrácené strany Měsíce. Tyto snímky provedla sovětská sonda Luna 3 ( start 13.10.1959 ). Fotografie byly velice nekvalitní, a to z důvodu, že byly pořízeny na " obyčejný " filmový pás. Film byl klasicky vyvolán a poslán na Zem. Vinu na částečném znehodnocení snímků mělo jednak nedostatečně odstíněné kosmické záření a jednak poměrně nedokonalá přenosová technika. Přes tyto skutečnosti byly tyto snímky ve své době označovány jako fotografie století a lidstvo tak mělo poprvé možnost spatřit odvrácenou stranu Měsíce. ( Pozn. Rotace Měsíce je tzv. vázaná, t.j. doba rotace se přibližně rovná době oběhu kolem Země, takže nám neustále ukazuje jen něco málo přes 50 % své plochy.

MEK příspěvek #2067Ještě doplnění. Někde je uváděno jiné datum startu. 4.10.1959. Tak nevím, kdo má pravdu.

MEK příspěvek #2076A. Vítek uvádí datum 4. 10. 1959. Když jsem ale viděl ty první snímky, tak jsem si v první chvíli myslel, že jde o censurované snímky, aby neukazovaly detaily. První dokonalé snímky odvrácené strany Měsíce přinesly až sondy Lunar Orbiter. Pak bylo teprve zřejmé, že ve skutečnosti interpretace těch snímků byla někdy jen přáním a nikoliv skutečností.Jinak hezký prodloužený víkend všem na síti přeje Lubor Lejček

MEK příspěvek #2077Díval jsem se zběžně do časopisu Křídla vlasti z r.1959 co tam je psáno o této sondě Luna 3 (start 4.10.59 - Měsíc fotografovala 7.10.59), ale nic moc tam nepíšou.Pouze v přehledu vypuštěných družic v jednom z posledních čísel tohoto ročníku krátkou zmínku. Tento první snímek odvrácené strany Měsíce, tam kupodivu otištěn v tomto ročníku 1959 nebyl,(je tam jiné foto Měsíce ??z této sondy)...Zřejmě tehdy ty informace i ze SSSR chodily opožděně. Ročník KV 1960 nemám, tak tam možná psali něco dalšího...Celkově to byl šestý úspěšný start SSSR.(1957 - Sputnik 1 a 2, 1958 - Sputnik 3, 1959 - Luna 1, 2 a 3).Dále viz: http://www.astronautix.com/craft/lunae3.htmNa této stránce najdete tyto první snímky odvrácené strany Měsíce:http://nssdc.gsfc.nasa.gov/imgcat/html/mission_page/EM_Luna_3_page1.htmlM.Filip

MEK příspěvek #2078V moji soukromé knihovně se mj. nachází výtisk knihy "Atlas obratnoj storony Luny", Izdatělstvo Akademii nauk SSSR, Moskva, 1960, ve kterém je publikováno celkem 30 snímků pořízených AMS Luna 3, včetně popisu zpracování, vyhodnocení a interpretace těchto snimků. Skutečně, jak ukázaly sondy Lunar Orbiter, mnohdy původní ruská interpretace neodpovídala skutečnosti. Pokud se člověk podívá na publikované snímky, tak se vůbec nediví.Co se týče samotného letu sondy. I v této publikaci je uvedeno datum startu 1959-10-04. Vlasní fotografování probíhalo od 1959-10-07 06:30 DMV (dekretnoje moskovskoje vramja, tj. 03:30 UT) do 1959-10-07 07:10 DMV (04:10 UT). Vzdálenost od střeedu Měsíce přitom rostla od 65.200 km do 38.400 km.Fotografování probíhalo dvěma kamerami: krátkofokální s ohniskovou délkou 200 mm (světelnost f/5,6) a dlouhofokální 500 mm (f/9,6). Průměr kotoučku Měsíce na negativu byl přibližně 10 mm resp. 25 mm. Uvědomíme-li si, že film byl vyvolán na palubě sondy a pak přenesen fototelevizním systémem na Zemi, kdy byl signál zaznamenán analogově na magnetickou pásku (mj. úroveò signálu byla na hranici tehdejších možností ruských příjímacích systémů), je vůbec s podivem, že na přijatých snímcích bylo něco vidět.

MEK příspěvek #2079PS. Datum 2002-10-13 se zřejmě vztahuje k (druhému) pokusu o přenos snímků na Zemi, ale to bych musel ještě ověřit.

MEK příspěvek #2080Sorry, samozřejmě 1959-10-13!!!!!!!

MEK příspěvek #2081Omlouvám se za překlepy, ale když píši text, tak roluje v řádce a já vidím jem¨n malý kousek. V hlavní zprávě jsem se ještě jednou překlepl, a to v čístel.Vzdálenosti se měnily od 65.200 do 65.400 km.PS. Aleši, nedá se s tím rolováním něco udělat?

MEK příspěvek #2083 - reakce na příspěvek #2081Nevím, co bych s tím udělal. Mě se to normálně zalamuje jak v MSIE 6, tak i v Netscape 3.

MEK příspěvek #2082Ješětě+ jeden pokus o opravu: 65.200 až 68.400 km. Viz URL: http://www.lib.cas.cz/www/space.40/1959/I008A.HTM